NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa suunnitellaan uusiutuvia polttoaineita valmistavan NEXBTL-laitoksen rakentamista nykyiselle Kilpilahden teollisuusalueelle Porvooseen. Hankekokonaisuus käsittää mm. NEXBTL-laitoksen, syötön esikäsittely-yksikön, jäteveden esikäsittelyn, uuden vetylaitoksen, hiilidioksidin talteenottolaitteiston, kuumaöljyuunin, varastosäiliöitä sekä turvasoihdun.

Laitoksen raaka-aineet ovat mm. eläinrasvoja, kasvirasvoja ja erilaisia uusiutuvia jäte- ja tähdevirtoja. Laitos käyttää raaka-aineinaan nykyisessä Porvoon jalostamon ympäristölupapäätöksessä kuvattuja syöttöaineita, jotka toimitetaan alueelle pääasiassa laivoilla. Laitoksen tuotteet ovat mm. uusiutuva propaani, uusiutuva teollisuusbensiini (nafta) sekä uusiutuvat lentopetroli ja diesel.

Projektin vaihtoehdot

YVA-menettelyssä vaihtoehtoina ovat:

  • VE0: 0-vaihtoehto: NEXBTL-laitoksen rakentamatta jättäminen.
  • VE1: Uuden NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen Nesteen teollisuusalueelle mukaan lukien laitoksen vaatimat muut toiminnot: lämpökäsittely-yksikön, jäteveden esikäsittelyn, uuden vetylaitoksen, hiilidioksidin talteenottolaitteiston, kuumaöljyuunin, varastosäiliöt sekä turvasoihdun.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

 

Julkaistu 24.4.2020 klo 9.45, päivitetty 17.8.2022 klo 15.02

Julkaisija: