Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteet pohjaveden suojelemiseksi

 
 
Pohjavesien suojelu kotitalouksissa -esitteen kansi (iso)

Pohjavesien suojelu ja talousveden turvaaminen onnistuu yleensä vain ennakoimalla. Siksi on tiedettävä, miten eri tilanteissa tulee toimia. Suomen keskeiset pohjavesiasiantuntijat kokosivat yhdessä tietoa ja ohjeita erilaisille toimijoille kotitalouksista pienteollisuuteen.

Esitteet ovat pdf-muodossa vapaasti käytettävissä. Esitteitä voi tulostaa tai painattaa jaettavaksi. Kirjapainoja varten on erikseen painokelpoiset tiedostot. 

Pohjavesien suojelun esitteet:

Esitteet on alun perin laadittu 2015 Suomen vesilaitosyhdistyksen johdolla yhteistyössä pohjavesien suojelussa vaikuttavien toimijoiden kanssa. Esitteet on päivitetty keväällä 2020, jolloin päivitettiin erityisesti seuraavat teemat: energiakaivo, hajajätevesi ja pohjavesialueiden luokitus. Lisäksi tarkistettiin lakien ja asetusten luetteloiden sekä lisätietolinkkien ajantasaisuus. Hanketta on Vesilaitosyhdistyksen lisäksi rahoittanut Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys.

Tarkentavaa tietoa pohjavesistä ja niiden suojelusta löytyy oikealta palstalta.

Julkaistu 3.2.2016 klo 13.17, päivitetty 15.4.2020 klo 16.14