Kantatie 67 parantaminen välillä Ilmajoki - Seinäjoki

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä kaksikaistaisella tieosuudella korvaamalla tasoliittymiä eritasoliittymillä ja rakentamalla tielle toinen ajorata. Suunnittelualue on välillä Hannuksela Ilmajoki – Itikka Seinäjoki. Tieosuuden pituus on noin 16 km.

Hankkeen vaihtoehdot lyhennettynä (Katso arviointiselostus)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltavat linjausvaihtoehdot:

Vaihtoehto 0+: Nykyisen väyläverkon vähäinen kehittäminen (VE0+), jossa kantatielle toteutetaan lähinnä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Kantatie säilyy nykyisellään yksiajorataisena kaksikaistaisena tienä ja kantatien nopeusrajoitukset säilyvät ennallaan.

Välin Hannukselantie – Välimäentie kehittämisvaihtoehdot (VESA, VESB ja VESC):

Vaihtoehto Siltala A (VESA): Siltalan eritasoliittymä toteutetaan nykyisen liikennevaloliittymän kohdalle. Rautatien ja Palontien tasoristeys jää ennalleen puolipuomein vartioiduksi tasoristeykseksi, muut tasoristeykset poistetaan.

Vaihtoehto Siltala B (VESB): eritasoliittymä toteutetaan nykyisen liikennevaloliittymän kohdalle. Palontie rakennetaan siten, että se alittaa rautatien, jolloin radan tasaus nousee noin kolme metriä. Rautatie rakennetaan uudelleen noin kilometrin matkalla.

Vaihtoehto Siltala C (VESC): eritasoliittymä toteutetaan Ilmajoen keskustan itäpuolelle ja eritasoliittymästä toteutetaan uusi tieyhteys Palontielle Tuoresluoman läpi. Nykyinen Palontie katkeaa tasoristeyksen kohdalta. Palontien kohdalle rautatien ali toteutetaan kävely- ja pyöräilyväylä.

Välin Välimäentie – Katilantie kehittämisvaihtoehdot (1A, 1B, 2, 3A ja 3B):

Vaihtoehto 1A: kantatien kehittäminen pääsääntöisesti nykyisellä paikallaan nelikaistaiseksi. Ahonkylän eritasoliittymä sijoittuu Ahonkylän länsipuolelle.

Vaihtoehto 1B: kantatien kehittäminen pääsääntöisesti nykyisellä paikallaan nelikaistaiseksi. Ahonkylän eritasoliittymä sijoittuu Ahonkylän itäpuolelle.

Vaihtoehto 2: kantatien kehittäminen nelikaistaiseksi osittain rautatien pohjoispuolelle.

Vaihtoehto 3A: kantatie toteutetaan nykyisen rautatien paikalle nelikaistaisena ja rata rakennetaan nykyisen radan pohjoispuolelle Ahonkylän ja Rintalan kohdalla noin kuuden kilometrin matkalla.

Vaihtoehto 3B: kantatie toteutetaan nykyisen rautatien paikalle nelikaistaisena ja rata siirretään pohjoiseen Ahonkylän kohdalla noin kolmen kilometrin matkalla.

Välin Katilantie-Seinäjoki kehittämisvaihtoehto:
Nykyinen kantatie levennetään nelikaistaiseksi. Levennys tehdään nykyisen kantatien eteläpuolelle.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Liite 2. Piirustukset

Liite 6. Melumallinnuksen kartat

Arviointiselostuksen paperiversio on luettavissa 30.3.-27.5.2022:

  • Ilmajoen kunnassa, Ilkantie 18, Ilmajoki
  • Ilmajoen kunnankirjastossa, Museopolku 1, Ilmajoki
  • Seinäjoen kaupungintalolla, Kirkkokatu 6, Seinäjoki ja
  • Seinäjoen kaupunginkirjastossa, Alvar Aallon katu 14, Seinäjoki.

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina 21.4.2022 klo 17.30–19.30 Ilmajoen kunnanvirastolla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Mikäli koronarajoitukset estävät yleisötilaisuuden järjestämisen paikan päällä, tilaisuus järjestetään etäyhteydellä.

Osallistumislinkki yleisötilaisuuteen

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään  27.5.2022 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/812/2020.

Kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan
päättymisestä YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen
Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue laatii perustellun päätelmän. Perustelu päätelmä julkaistaan tällä verkkosivuilla.

Julkaistu 22.10.2020 klo 11.00, päivitetty 19.4.2022 klo 10.06