Kokkopetäikön tuulivoimahanke, Pyhäjärvi

Hankkeen kuvaus

Infinergies Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistohanketta Pyhäjärven kaupungin Kokkopetäikön alueelle. Pinta-alaltaan n. 1400 ha suunnittelualue sijoittuu kaupungin luoteisnurkkaan rajautuen Haapajärven kaupungin rajaan. Myös Kärsämäen kunnanraja sijaitsee alueen läheisyydessä. 

Alueelle suunnitellaan 9–14 kokonaiskorkeudeltaan 320 m tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan noin 6–10 MW tehoisina (napakorkeus noin 200 metriä). Hankkeen sähkönsiirto tapahtuu maakaapeleita pitkin. 

Sähkönsiirron osalta tarkastellaan neljää eri vaihtoehtoa:
• VEA: Siirto maakaapelilla Haapajärvellä sijaitsevalle sähköasemalle  

• VEB: Siirto maakaapelilla Pyhäjärvellä sijaitsevalle sähköasemalle  

• VEC: Liittyminen hankealueen eteläpuolella olemassa olevaan sähkölinjaan  

• VED: Liittyminen hankealueen pohjoispuolelle suunniteltuun erilliseen sähkölinjaan.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Asiakirjat ovat nähtävillä kuulemista varten 2.3.-1.4.2022 välisenä aikana seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:
• Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunkien virallisilla ilmoitustauluilla ja kirjastoissa
• Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.pyhajarvi.fi/fi/kokkopetäikön-tuulivoiman-yleiskaava

Yleisötilaisuus

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään koronatilanteen vuoksi verkkolähetyksenä tiistaina 22.3.2022 klo 17–19. 

Ennen tapahtumaa:

  • tarkista että internetyhteys toimii
  • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta 
  • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset 
  • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä 
  • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna 
  • kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla.

Tilaisuuteen voi osallistua tästä: Teams-linkki

Tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä etukäteen YVA:n vastuuhenkilölle Pekka Lähteelle sähköpostiosoitteeseen pekka.lahde@sweco.fi.

Mielipiteen esittäminen

Nähtävillä oleviin asiakirjoihin voi esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tulee toimittaa 1.4.2022 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen tekninen.kirjaamo@pyhajarvi.fi tai postiosoitteeseen Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Pyhäjärven kaupunki toimittaa mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa palautteen huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä tällä verkkosivulla.

Julkaistu 2.3.2022 klo 0.00, päivitetty 3.5.2022 klo 8.28