Karhunnevankankaan tuulivoimahanke, Pyhäjoki

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hanke
wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Pyhäjoen Karhunnevankankaalle. Tuulipuistoon on suunnitteilla enintään 40 tuulivoimalaa, joiden napakorkeus on enintään 160 m, lavan pituus enintään 70 m, kokonaiskorkeus enintään 230 m ja yksikköteho 3-5 MW. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. Sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto Jylkän uudelle sähköasemalle.
Karhunnevankangas sijaitsee noin 12 km Pyhäjoen keskustasta kaakkoon Pyhäjoen ja Yppärin välisellä metsäalueella. Hankkeen pinta-ala on noin 2593 ha (25,93 km2).

Vaihtoehdot
Tuulivoiman vaihtoehdot:
VE 0: Hanketta ei toteuteta.
VE 1: Alueelle toteutetaan enintään 40 tuulivoimalaa. Tuulipuiston kokonaisteho 120–200 MW.
VE 2: Alueelle toteutetaan enintään 36 tuulivoimalaa. Tuulipuiston kokonaisteho 108–180 MW.
VE 3: Alueelle toteutetaan enintään 37 tuulivoimalaa. Tuulipuiston kokonaisteho 111-185 MW

Sähkönsiirron vaihtoehdot:
VE A: Tuulipuiston sähköasemalta n. 9,7 km (uutta johtoaluetta n. 4,2 km) Viitaperän pohjoispuolelta Kalajoen Jylkän sähköasemalle.
VE B: Tuulipuiston sähköasemalta n. 7,2 km (uutta johtoaluetta n. 5,5 km) Sarpanevan länsipuolelta Kalajoen Jylkän sähköasemalle.

Julkaistu 17.12.2015 klo 16.01, päivitetty 29.3.2016 klo 11.18