Hyppää pääsisältöön

Kestävän liikkumisen edellytykset

Tiiviin yhdyskuntarakenteen hyötynä harvaan yhdyskuntarakenteeseen verrattuna on lyhyemmät etäisyydet ja riittävä väestömäärä joukkoliikenteen järjestämiseksi.
Kuva
Mies pyöräilee ja lapsi ajaa potkulaudalla Helsingin baanaa pitkin.
Helsingissä halutaan lisätä pyöräilyn osuutta kulkumuotona. Yksi pyöräilyn edistämiskeino on baanaverkoston rakentaminen. Baanat ovat viihtyisiä, laadukkaita ja suoria pyöräreittejä. © Lev Karavanov - stock.adobe.com

Liikkuminen jalan tai pyörällä on sitä houkuttelevampaa mitä lähempänä matkan määränpää sijaitsee. Varsinkin päivittäisten matkakohteiden, kuten kauppojen, koulujen ja työpaikkojen, sijainnilla on suuri vaikutus eri liikkumistapojen osuuteen kaikista tehdyistä matkoista.

Yhdyskuntarakenteessa hyvä saavutettavuus jalan tai pyörällä sekä miellyttävä ja turvallinen katutila parantavat mahdollisuuksia kestävien kulkumuotojen valinnalle. Jalkaisin saavutettavat lähivirkistysalueet ovat myös tärkeitä asuinalueiden viihtyisyystekijöitä.

Joukkoliikenne edellyttää riittävää matkustajamäärää ollakseen kannattavaa. Riittävällä tiheydellä rakennetut asuinalueet luovat väestöpohjan ja toimintojen liikenteellisesti järkevä sijoittuminen yhdyskuntarakenteessa luo säännöllisiä matkustajavirtoja.

Asuinalueiden kohdalla joukkoliikenteelle riittävän tiheyden rajana on pidetty noin 20 asukasta hehtaarilla. Vuonna 2018 koko maassa tällaisilla yli 20 asukasta/ha alueilla asui 46,4 prosenttia väestöstä, kun kolme vuotta aiemmin osuus oli 45 prosenttia.

Kestävä arki: Liikkuminen
Vinkkejä kestävään liikkumiseen

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)