Hyppää pääsisältöön

Vuorimäen tuulivoimahanke, Iisalmi

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Iisalmi, Kiuruvesi, Pielavesi
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Iisalmen kaupungin länsiosaan, Vuorimäen alueelle. Hankealue sijaitsee noin 15 kilometriä Iisalmen keskustasta lounaaseen ja se rajautuu länsi- ja eteläpuolella Pielaveden ja luoteispuolella Kiuruveden kuntarajaan. Hankealueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 27 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6–10 MW ja kokonaiskorkeus maksimissaan 300 metriä.

Hankealueella tuotettu sähkö siirretään kantaverkkoon alustavien suunnitelmien mukaan liittymällä Savon Voima Verkko Oy:n omistamaan Iisalmi–Kiuruvesi 110 kV voimajohtoon. Sähkönsiirron suunnitelmat tarkentuvat hankesuunnittelun ja vaikutusten arvioinnin edetessä.

Arvioitavat vaihtoehdot

YVA-suunnitelmavaiheessa tarkastellaan maksimimäärää tuulivoimaloita, mikä alueelle teoreettisesti esiselvitystietojen perusteella voidaan sijoittaa. Hankkeen myöhemmissä vaiheissa tuulivoimaloiden sijoittelua ja lukumäärää tarvittaessa tarkennetaan ja muodostetaan YVA-selostusvaiheen/kaavan valmisteluvaiheen vaikutustenarviointiin lisävaihtoehto VE2. Kaava-alueen rajaus, voimaloiden lopullinen sijainti ja lukumäärä tarkennetaan kaavaehdotusvaiheeseen mallinnusten ja kaavan valmisteluvaiheesta saatavan palautteen perusteella. Tuulivoimapuistossa tuotetun sähkön liittämiseksi kantaverkkoon tarkastellaan alustavasti kahta sähkönsiirtovaihtoehtoa.

VE0 Tuulivoimalat: Hanketta ei toteuteta.
VE1 Tuulivoimalat: Hankealueelle rakennetaan enintään 27 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
VE2 Tuulivoimalat: Hankealueelle rakennetaan hankevaihtoehtoa VE1 vähäisempi määrä tuulivoimaloita. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden määrä ja sijainti tarkentuvat jatkosuunnittelussa ja VE2:n voimalasijoittelu tullaan esittämään kaavaluonnos-/YVA-selostusvaiheessa.

VE1A Sähkönsiirto: Vaihtoehdossa 1A liittyminen tapahtuu Savon Voima Verkko Oy:n Iisalmi – Kiuruvesi 110 kV voimajohtoon. Sähkönsiirtovaihtoehto 1A on kokonaisuudessaan noin 11 km pituinen.

VE1B Sähkönsiirto: Vaihtoehdossa 1B liittyminen tapahtuu Savon Voima Verkko Oy:n Iisalmi – Kiuruvesi 110 kV voimajohtoon. Sähkönsiirtovaihtoehto 1B on kokonaisuudessaan noin 13,5 km pituinen.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

 

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään Iisalmen kulttuurikeskuksen Eino Säisä -salissa (Kirkkopuistonkatu 9) tiistaina 5.4.2022 klo 17–19. Tilaisuuden osalta noudatetaan ajankohtana voimassa olevia Aluehallintoviraston kokoontumisohjeita. Tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus, jonka linkki julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä tällä sivulla lähempänä tilaisuutta.
Liity yleisötilaisuuteen tästä!


Asiakirjojen nähtävilläpito ja mielipiteiden esittäminen

Vuorimäen tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan YVA-lain (252/2017) ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mahdollistamana YVA- ja kaavamenettelyn yhdistämisenä. Menettelyssä syntyy sekä kaava että hankkeen YVA.

Pohjois-Savon ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Iisalmen kaupunki toimittaa arviointisuunnitelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot. Näin ollen kaikki kaava- ja YVA-asiakirjoja koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena Iisalmen kaupungille 13.4.2022 mennessä. Ks. tarkemmat tiedot yllä olevasta kulutuksesta.

Yhteysviranomainen ottaa palautteen huomioon antaessaan oman lausuntonsa arviointisuunnitelmasta hankkeesta vastaavalle. Yhteysviranomaisen lausunto tulee nähtäväksi tälle verkkosivulle viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: ABO Wind Oy, Pasi Toivanen, puh. 0503 017 658, pasi.toivanen(at)abo-wind.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Kylli Eensalu, puh. 0400 973 449, kylli.eensalu(at)fcg.fi
Yhteysviranomainen: Pohjois-Savon ELY-keskus, Laura Puoskari, puh. 0295 016 408, laura.puoskari(at)ely-keskus.fi
Diaarinumero: POSELY/3300/2021

Julkaisija