Hyppää pääsisältöön

Taikkonevan tuulivoimahanke, Siikalatva

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan kuntaan Taikkonevan alueelle.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Siikalatva
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan kuntaan Taikkonevan alueelle. Hankealue sijoittuu Pulkkilan taajaman luoteispuolelle rajautuen länsipuoleltaan Fingridin voimajohtoon ja suunnitteilla olevaan Leuannevan tuulivoimapuistoon, jonka YVA-menettely ja kaavoitus ovat niin ikään vireillä. Hankealueen laajuus on noin 5180 hehtaaria. Hankealueesta pääosa on metsätalousojitettua suota, lukuun ottamatta alueen koillisreunaan sijoittuvia peltoalueita.

Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista, niiden vaatimasta infrastruktuurista sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirtoyhteydestä. Tuulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 40 tuulivoimalan rakentamista (VE1). Suunniteltujen tuulivoimaloiden napakorkeus on enintään 210 metriä ja roottorin halkaisija noin 150–180 metriä. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Yhden tuulivoimalan yksikköteho on enintään 10 MW. Hankkeen sähkönsiirto ulottuu hankealueesta noin 24 kilometriä lounaaseen Haapaveden kaupungin alueelle.

Tuulivoimahanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista, puistomuuntamoista sekä valtakunnan verkkoon liittymistä varten rakennettavasta sähköasemasta ja ilmajohdosta tai maakaapelista.

Vaihtoehdot

Tuulivoimalat:
VE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
VE1: Taikkonevan alueelle rakennetaan 40 uutta tuulivoimalaa. Yksikköteho enintään 10 MW.

Sähkönsiirto:
VE A: Sähkönsiirto tapahtuu hankealueen keskiosilta sen länsireunalle, josta se jatkaa lounaaseen Haapaveden keskustaan. Ollikkanevan kohdalla linja kiertää olemassa olevan suojelualueen sen itäpuolelta. Siirtolinjan pituus noin 31 kilometriä.
VE B: Sähkönsiirto tapahtuu hankealueen keskiosilta sen länsireunalle, josta se jatkaa lounaaseen Haapaveden keskustaan. Siirtolinjan pituus on noin 30 kilometriä.

Arviointiohjelma

Hankkeen YVA-ohjelma on saapunut ELY-keskukseen 7.12.2022 (päivitetty 14.12.2022).

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 22.2.2023–24.3.2023 välisen ajan Siikalatvan, Siikajoen ja Limingan kuntien sekä Haapaveden ja Raahen kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa.

Painetut arviointiohjelmat ovat lisäksi luettavissa seuraavissa paikoissa:

  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen aulapalvelussa (Veteraanikatu 1, 90130 Oulu)
  • Siikalatvan kunnanvirastossa (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila)
  • Rantsilan kirjastossa (Kunnantie 1, 92500 Rantsila)
  • Haapaveden kaupungintalolla (Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi)
  • Raahen kaupungintalolla (Rantakatu 50, 92100 Raahe)
  • Siikajoen kunnanvirastossa (Virastotie 5 A, 92400 Ruukki)
  • Limingan kunnanvirastossa (Tupoksentie 10, 91900 Liminka).

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa esitellään ja siitä voi keskustella yleisötilaisuudessa 1.3.2023 klo 18.00 alkaen Siikalatvan kunnan valtuustosalissa (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila). Tilaisuuteen on etäosallistumismahdolisuus (Teams). Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Paikan päällä on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Näin osallistut Teams-yleisötilaisuuteen

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä arviointiohjelmasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 24.3.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle osoitteeseen kirjaamo.pohjois‑pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla. Lausuntoon sisällytetään tiivistelmä saapuneista lausunnoista ja kannanotoista.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Prokon Wind Energy Finland Oy, Marja Meriluoto, puh. 0400 469 059, m.meriluoto(a)prokon.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Mari Sinn, puh. 045 807 8969, mari.sinn(a)suunnittelutoimistosinn.fi
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu, Timo Leikas, puh. 0295 038 135, timo.leikas(a)ely-keskus.fi
Diaarinumero: POPELY/482/2022

Julkaisija

Takaisin ylös