Hyppää pääsisältöön

SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohanke, Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki

Vaihtoehtoisten voimajohtolinjausten alue sijoittuu Raahen kaupungin sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien alueille.
Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alueet: Pohjois-Pohjanmaa, Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki
Aihealue: Voimajohdot

Hankkeen kuvaus

Vaihtoehtoisten voimajohtolinjausten alue sijoittuu Raahen kaupungin sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien alueille. Lähin voimajohdon reittivaihtoehto sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä Raahen keskustasta ja noin 15 kilometrin etäisyydellä Pyhäjoen keskustaajamasta. Siikajoen sähköasema sijaitsee noin kaksi kilometriä Ruukin keskustaajamasta luoteeseen ja Hanhelan sähköaseman alustava sijoituspaikka noin 18 kilometriä Pyhäjoen keskustaajamasta itään.

Vaihtoehdot

VE0 eli 0-vaihtoehto: hanketta ei toteuteta.

VE1 400 kV voimajohto välille Raahen terästehdas - Siikajoen sähköasema. Vaihtoehdolla on kaksi alavaihtoehtoa:
o VE1A: 42,6 km (22 km nykyisen linjan vierellä)
o VE1C: 36,9 km (19 km nykyisen linjan vierellä)

VE2 400 kV voimajohto välille Raahen terästehdas - Hanhelan sähköasema. Vaihtoehdolla on kaksi alavaihtoehtoa:
o VE2A: 35,1 km (5,9 km nykyisen linjan vierellä)
o VE2B: 23,1 km (kokonaan uutta maastokäytävää)

Sähkönsiirtotarve liittyy Raahen terästehtaalla käynnissä olevaan Hybrit-hankkeeseen. Hankkeen toteutustavasta riippuen tarve on tulevaisuudessa kahdelle 400 kV:n voimajohdolle. Fingridiltä saadun ohjeistuksen mukaan kaksi 400 kV voimajohtoa tulee sijoittaa rinnakkain samalle reitille sähköaseman ja terästehtaan välille. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yksi 400 kV voimajohto. Toisen voimajohdon tarve riippuu vetypelkistetyn rautasienen tuotantopaikkakunnan valinnasta, joka ratkeaa vuoteen 2028 mennessä. YVA-menettelyssä vaikutuksia on arvioitu kahden rinnakkain toteutettavan 400 kV voimajohdon osalta.

Raahen terästehtaan päässä voimajohto liitetään muuntoasemaan, jossa 400 kV sähköenergia muunnetaan terästehtaalla tarvittavalle jännitetasolle. Muuntoasemaa on suunniteltu tehdasalueen eteläpuolelle Kuljunniemeen.

Arviointiohjelma

 

Arviointiselostus

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: SSAB Europe Oy, Esa Prokkola, puh. 040 557 8891, etunimi.sukunimi@ssab.com
Konsultti: AFRY Finland Oy, Ella Kilpeläinen, puh 050 435 6507, etunimi.sukunimi@afry.com
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu , Heli Kinnunen, puh. 0295 038 018, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: POPELY/3028/2021

Julkaisija