Hyppää pääsisältöön

Pitkälänvuoren tuulivoimahanke, Petäjävesi

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Petäjävesi
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Petäjäveden Pitkälänvuoren alueelle. Suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomessa Petäjäveden kunnassa, noin kolme kilometriä Petäjäveden keskustasta länteen. Tuulivoimaosayleiskaava-alueen alustava pinta-ala on noin 1 200 hehtaaria. Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan noin 8 MW tehoisina ja kokonaiskorkeudeltaan maksimissaan 270 metriä.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

VE 0 Tuulivoimalat

Hanketta ei toteuteta.

VE 1 Tuulivoimalat

Alueelle rakennetaan 11 tuulivoimalaa

Sähkönsiirto

Sähkönsiirto toteutetaan tuulivoimaloilta Petäjäveden sähköasemalle tai Fingridin 110 kV voimajohtoon tuulivoimapuistoalueella. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kuulutus ja arviointiohjelma on ollut nähtävillä 15.3. – 16.4.2021 välisen ajan Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset sekä hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/pitkalanvuorentuulivoimahankeYVA. Arviointiohjelmasta on ollut myös paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa (aukiolojen mukaisesti):

Keski-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelupiste, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä.
Petäjäveden kunnantalo, Suutarintie 4, Petäjävesi
Petäjäveden kirjasto, Miilutie 4, Petäjävesi
Keuruun kaupungintalo, Multiantie 5, Keuruu.

Hankkeen yleisötilaisuus on pidetty arviointiohjelmavaiheessa 25.3.2021 etäyhteydellä.Ympäristövaikutusten arviointiselostus


Arviointiselostus ja kuulutus ovat nähtävillä 7.3. – 6.5.2022 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta Keski-Suomi) sekä hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/pitkalanvuorentuulivoimahankeYVA. Arviointiselostuksesta on myös pa-perinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa (aukiolojen mukaisesti):

Keski-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelupiste, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä.
Petäjäveden kunnantalo, Suutarintie 4, Petäjävesi
Petäjäveden kirjasto, Miilutie 4, Petäjävesi
Keuruun kaupungintalo, Multiantie 5, Keuruu

 

Liite. Pitkälänvuoren tuulivoimahanke (Petäjävesi), ympäristövaikutusten arviointiselostus, annetut lausunnot ja mielipiteet

 

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus pidettiin keskiviikkona 13.4.2022  Petäjävedellä. .

Havainnevideot löytyvät tämän osoitteen kautta:
https://gis.sweco.fi/pitkalanvuori/3d.zip

Ne tulee ensin avata (resussienhallinta) omalle koneelle, jonka jälkeen ne avautuvat videoiden katseluohjelmalla.
 

Mielipiteet ja lausunnot

Mielipiteet ja lausunnot arviointiselostuksesta tulee jättää kuulemisaikana viimeistään 6.5.2022 ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai kirjallisesti Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon osoitteella, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on nähtävillä kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/pitkalanvuorentuulivoimahankeYVA. Lisäksi perusteltu päätelmä annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta Keski-Suomi).

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy, Timo Koljonen, p. +358 500 489 531, pitkalanvuori@uka-group.com
Konsultti: Sweco Infra & Rail Oy, Mika Manninen, p. +358 45 634 0224, sähköposti: etunimi.sukunimi@sweco.fi
Yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: KESELY/2074/2020

Julkaisija

Takaisin ylös