Hyppää pääsisältöön

Pitkälänvuoren tuulivoimahanke, Petäjävesi

Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Petäjäveden Pitkälänvuoren alueelle. Suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomessa Petäjäveden kunnassa, noin kolme kilometriä Petäjäveden keskustasta länteen.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Petäjävesi
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Petäjäveden Pitkälänvuoren alueelle. Suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomessa Petäjäveden kunnassa, noin kolme kilometriä Petäjäveden keskustasta länteen. Tuulivoimaosayleiskaava-alueen alustava pinta-ala on noin 1 200 hehtaaria. Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan noin 8 MW tehoisina ja kokonaiskorkeudeltaan maksimissaan 270 metriä.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

VE 0 Tuulivoimalat

Hanketta ei toteuteta.

VE 1 Tuulivoimalat

Alueelle rakennetaan 11 tuulivoimalaa

Sähkönsiirto
Sähkönsiirto toteutetaan tuulivoimaloilta Petäjäveden sähköasemalle tai Fingridin 110 kV voimajohtoon tuulivoimapuistoalueella. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

 

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy, Timo Koljonen, p. +358 500 489 531, pitkalanvuori@uka-group.com
Konsultti: Sweco Infra & Rail Oy, Mika Manninen, p. +358 45 634 0224, sähköposti: etunimi.sukunimi@sweco.fi
Yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: KESELY/2074/2020

Julkaisija