Hyppää pääsisältöön

Pieni-Paljakan tuulivoimahanke, Puolanka ja Ristijärvi

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee Puolangan ja Ristijärven kuntien alueelle Pieni-Paljakan tuulivoimapuistoa.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Puolanka, Ristijärvi
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee Puolangan ja Ristijärven kuntien alueelle Pieni-Paljakan tuulivoimapuistoa. Hankkeesta vastaava on osa vuonna 1995 perustettua PROKON Regenerative Energien eG -energiaosuuskuntaa. Suomessa Prokon Wind Energy Finland Oy on toiminut vuodesta 2011 ja sillä on tällä hetkellä kehitteillä parikymmentä tuulivoimahanketta Suomessa.

Pieni-Paljakan hankealueen laajuus on noin 12,7 km2. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alueella suunnitellaan enintään 9 yksikköteholtaan 6–10 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä yhtä aikaa alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Tuulivoimapuisto on alustavasti suunniteltu liitettäväksi Kajaven (alueen länsipuolella) tai Fingridin (alueen eteläpuolella) sähkönsiirtoverkkoon. Jälkimmäinen vaihtoehto merkitsisi uuden, noin 6 kilometrin mittaisen 110 kV johdon tai kaapelin rakentamista. Tarkemmat sähkönsiirron ratkaisut selviävät suunnittelun edetessä.

YVA-menettelyn aikataulu

 • YVA-ohjelma nähtävillä 2.2.-2.3.2022
 • Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta on annettu 28.3.2022
 • YVA-selostus nähtävillä 8.12.2022-31.1.2023
 • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on annettu 31.3.2023 

Hankkeen vaihtoehdot

 • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
 • Vaihtoehto VE1: Puolangan ja Ristijärven kuntien alueelle rakennetaan enintään 9 tuulivoimalaa.
 • Vaihtoehto VE2: Ristijärven kunnan alueelle rakennetaan enintään 6 tuulivoimalaa.

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus etäyhteyksin  8.2.2022. 

Mielipiteen esittäminen

Kuulemisaikaa jatkettiin 17.3.2022 saakka (aiemmin 2.3.2022). Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 17.3.2022 mennessä.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Arviointiselostus

Arviointiselostus on ollut nähtävillä myös paperiversiona 8.12.–31.1.2023 välisenä aikana alla olevissa paikoissa niiden aukioloaikoina:

 • Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, 87100 Kajaani
 • Puolanka: kunnantalo, Maaherrankatu 7 sekä kirjasto Koulukatu, 89200 Puolanka
 • Ristijärvi: kunnantalo sekä kirjasto, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi
 • Hyrynsalmi: kunnantalo, Laskutie 1 sekä kirjasto, Nivantie 2, 89400 Hyrynsalmi

Yleisötilaisuus

Hanketta, YVA-selostusta ja kaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin 15.12.2022  monitoimikeskus Virtaalassa (Koulutie 4, 88400 Ristijärvi). Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etäyhteyksin.

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

YVA-selostuksesta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Kirjalliset lausunnot ja mielipiteet tuli toimittaa 31.1.2023 mennessä osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Viitteeksi KAIELY/791/2021.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena tarkastanut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatinut perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Katso myös: Ympäristövaikutusten arviointi

Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/pienipaljakkatuulivoimaYVA

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: PROKON Wind Energy Finland Oy, Marko Kristola, puh. +358 400 466 134, m.kristola(at)prokon.net
Konsultti: Ramboll Finland Oy, Susanna Hirvonen puh. 044 709 3257, susanna.hirvonen(at)ramboll.fi
Yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, Mari Isojärvi, puh. 029 502 3810, mari.isojarvi(at)ely-keskus.fi
Diaarinumero: KAIELY/791/2021

Julkaisija

Takaisin ylös