Hyppää pääsisältöön

Paholammin tuulivoimapuisto, Kankaanpää

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Kankaanpää
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeesta vastaavana toimijana NEOEN Renewables Finland Oy suunnittelee Paholammin tuulipuistoa Kankaanpään alueelle.

Neoen Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Paholammin tuulivoimahankkeesta. Hankealueelle suunnitellaan enintään kuuden (6) uuden tuulivoimalan rakentamista, joissa voimaloiden nimellisteho on enintään 3-10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Hankealue sijaitsee Kankaanpään kaupungin pohjoisosassa, noin kaksi kilometriä Honkajoen taajaman eteläpuolella. Hankealueen pinta-ala on noin 715 hehtaaria ja se on pääosin metsätalous- ja viljelykäytössä ja on yksityisessä maanomistuksessa. Alueelle sijoittuu myös tiestöä ja Paholamminkeitaan turvetuotantoalue. Hankealueen länsipuolella sijaitsee Kankaanpääntie (kt 44). Välittömästi alueen itäpuolella sijaitsee Kirkkokallion toiminnassa oleva tuulipuisto.

Tuulipuiston toteutusvaihtoehdot

VE 0  Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

VE 1  Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 6 uutta tuulivoimalaa. Voimaloiden nimellisteho on 5-10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

VE 2  Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 6 uutta tuulivoimalaa. Voimaloiden
nimellisteho on 4–6 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä.

Sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot

VE 1  7,5 km pituinen kaapelireitti hankealueelta itään.

VE 2  8 km pituinen kaapelireitti hankealueelta koilliseen

VE 3  14,3 km pituinen kaapelireitti hankealueelta koilliseen ja edelleen luoteeseen.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/paholammintuulivoimapuistoYVA 

  Hankkeen yhteystiedot
  Hankkeesta vastaava: NEOEN Renewables Finland Oy, Pia Isojärvi, hankekehityspäällikkö, p. 040 829 6791, pia.isojarvi@neoen.com
  Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Marja Nuottajärvi, p. +358 41 7302454, marja.nuottajarvi@fcg.fi
  Yhteysviranomainen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Sanna-Liisa Suojasto, p. 0295 022946, sanna-liisa.suojasto@ely-keskus.fi
  Diaarinumero: VARELY/2957/2021

  Julkaisija

  Takaisin ylös