Hyppää pääsisältöön

Luolakankaan tuulivoimahanke, Kajaani

Luolakankaan Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Kajaanin kaupungin lounaisosaan. Hanke sisältää tuulivoimapuiston ja sen sähkönsiirron.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kajaani
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Luolakankaan Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Kajaanin kaupungin lounaisosaan. Hanke sisältää tuulivoimapuiston ja sen sähkönsiirron.

Tuulivoimapuiston hankealue on noin 20 km2 ja se sijaitsee yli 30 km Kajaanin keskustasta lounaaseen, noin 4,5 km Otanmäen taajaman lounaispuolella.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m ja yksikköteho noin 6–14 MW. Voimaloiden välinen etäisyys on noin 780–1 900 metriä. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Luolakankaan hankkeessa on kaksi sähkönsiirron vaihtoehtoa: (1) ensisijaisena vaihtoehtona liittymä hankealueen läpi menevään olemassa olevaan voimajohtoon, ja (2) uuden, noin 10,4 kilometriä pitkän 110 kV:n voimajohdon rakentaminen olemassa olevien johtojen rinnalle tuulivoimapuiston hankealueelta Vuolijoen sähköasemalle. Tämä mahdollinen uusi voimajohto kuuluu Luolakankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyyn.

Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin kahden kilometrin etäisyydellä alustavista voimalapaikoista.

Hankealueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Hanke edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan, jonka laatiminen on käynnistynyt. Osayleiskaavoituksessa hyödynnetään YVAssa tuotettua tietoa.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto VE0: Tuulivoimapuistoa ei rakenneta.
  • Vaihtoehto VE1: tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehto, jossa Luolakankaan alueelle rakennetaan 7 tuulivoimalaa.

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 21.3.2022. Tilaisuuden liitteet: 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 1.4.2022 mennessä.  

Yhteysviranomaisen lausunto

Arviointiselostus

Luolakangas, ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf, 16 Mt) Kuulutus Luolakangas 3.7.-1.9.2023 (pdf, 137 kt) Lausuntopyyntö Luolakangas 3.7.-1.9.2023 (pdf, 23 kt)

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 2.8.2023 Otanmäen koululla. Tilaisuutta oli mahdollista seurata myös etäyhteyksin Teamsin välityksellä.

Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/kajaaninluolakangastuulivoimaYVA

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Pohjan Voima Oy, Tomi Mäkipelto, puh. 050 370 409, tomi.makipelto(at)pohjanvoima.fi
Konsultti: AFRY Finland Oy, Sisko Kotzschmar, puh. 044 7595 050, sisko.kotzschmar(at)afry.com
Yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, Jouko Saastamoinen, puh. 0295 023 889, jouko.saastamoinen(at)ely-keskus.fi
Diaarinumero: KAIELY/594/2021

Julkaisija