Hyppää pääsisältöön

Laulurämeen tuulivoimahanke (Kiuruvesi, Pyhäjärvi)

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Pyhäjärvi, Kiuruvesi
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa 25.5. klo 17 – 19. Paikkana toimii Kiuruveden kirjasto- ja kulttuuritalon juhla ja näyttelytila (Lähteentie 10 A 74700 KIURUVESI).
Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Hankkeen kuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot

Winda Energy Oy suunnittelee Pyhäjärven ja Kiuruveden kaupunkien alueelle Laulurämeen tuulivoimapuistoa. Laulurämeen hankealueen laajuus on noin 16 km2. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alu-eelle suunnitellaan enintään 21 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 320 metriä. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä samanaikaisesti Kiuruveden kaupungin alueen osayleiskaavoituksen kanssa. Pyhäjärven kaupungin alueen kaavaprosessi etenee YVA-menettelystä ja Kiuruveden kaavaprosessista eriävällä aikataululla, joka tarkentuu vuoden 2022 aikana.

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa, sekä niin sanottua nollavaihtoehtoa, eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta
Vaihtoehto VE1: 21 tuulivoimalaa Pyhäjärven ja Kiuruveden kaupunkien alueella
Vaihtoehto VE2: 11 tuulivoimalaa Kiuruveden kaupungin alueella
Vaihtoehto VE3: 10 tuulivoimalaa Pyhäjärven kaupungin alueella

Sähkönsiirron vaihtoehto 1 (SVE1)
Valtakunnan verkkoon liittyminen toteutetaan rakentamalla hankealueelta noin 21–22 km pituinen 110 kV voimajohto Savon Voiman sähköaseman kautta Savon Voiman 110 kV voimajohtoon Puolakan sähköaseman kautta (Kuva 3-3). Voimajohdon rakentamiselle on esitetty kaksi toteutusvaihtoehtoa (1a ja 1b). Puolakan sähköasema sijaitsee noin 0,5 kilometrin päässä Kiuruveden keskustaajaman pohjoispuolella.

Sähkönsiirron vaihtoehto 2 (SVE2)
Valtakunnan verkkoon liittyminen toteutetaan rakentamalla hankealueelta noin 16 km pituinen 110 kV voimajohto Murtomäelle, josta yhteys Elenian 110 kV voimajohtoon (Kuva 3-3). Voimajohdon rakentamiselle on esitetty kaksi toteutusvaihtoehtoa (2a ja 2b) ja voimajohtoon liittyminen vaatii uuden sähköaseman rakentamisen. Murtomäelle rakennettava sähköasema sijaitsisi noin 16 kilometrin päässä Pyhäjärven keskustaajaman koillispuolella ja noin 21 kilometrin päässä Kiuruveden keskustaajaman luoteispuolella.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Winda Energy Oy, Tuomas Hooli, +358 50 555 3589, tuomas.hooli(at)winda.fi.
Konsultti: Ramboll Finland Oy, Ulla Lehtinen, +358 40 558 3585, ulla.lehtinen(at)ramboll.fi
Yhteysviranomainen: Pohjois-Savon ELY-keskus, Laura Puoskari, puh. 0295 016 408, laura.puoskari(at)ely-keskus.fi,
Diaarinumero: POSELY/3569/2021

Julkaisija

Takaisin ylös