Hyppää pääsisältöön

Kokkonevan tuulivoimapuisto, Perho

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Perhon kuntaan Kokkonevan alueelle.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Perho, Alajärvi, Vimpeli
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Perhon kuntaan Kokkonevan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 38 tai 45 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä. Yksikköteho on 6-10 MW, jolloin kokonaisteho olisi arviolta 270-380 MW.

Hankealue sijaitsee Perhon kunnassa noin 3 kilometriä kunnan keskustasta pohjoiseen. Alueesta suuri osa on metsätalousmaita, mutta alueelle sijoittuu myös turvetuotantoalueita ja peltoalueita. Alueen pinta-ala on noin 3 300 hehtaaria. Puiston ulkoinen sähkönsiirto sijoittuu Perhon, Alajärven ja Vimpelin alueille.

Hankkeen vaihtoehdot

 • Vaihtoehto 0 (VE0): uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
 • Vaihtoehto 1 (VE1): hankealueelle rakennetaan enintään 38 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimalaitoksen yksikköteho 8-10 MW.
 • Vaihtoehto 2 (VE2): hankealueelle rakennetaan enintään 45 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimalaitoksen yksikköteho 6-8 MW.

Arvioitavat sähkönsiirron vaihtoehdot

 • Vaihtoehto A (VEA): hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 29 km pitkällä voimajohdolla. Voimajohdon toteuttamistapa on 110, 220 tai 400 kV ilmajohto. Ilmajohto rakennetaan kokonaan olemassa olevan Fingridin Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä– Alajärvi 400 kV johtokäytävän viereen.
 • Vaihtoehto B (VEB): hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 32 km pitkällä ilmajohdolla. Voimajohdon toteuttamistapa on 110, 220 400 kV ilmajohto. Ilmajohto rakennetaan kokonaan olemassa olevan Elenia Oy:n Perho-Alajärvi 110 kV johtokäytävän vieressä noin 25 kilometrin matkalta.
 • Vaihtoehto C: hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 30 km pitkällä voimajohdolla. Voimajohdon toteuttamistapa on 110, 220 tai 400 kV ilmajohdolla. Voimajohto rakennetaan suurelta osin olemassa olevan Fingridin Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä-Alajärvi 400 kV johtokäytävän viereen.
 • Vaihtoehto D: hanke liitetään hankealueen länsiosan läpi kulkevaan, jo luvitettuun OX2:n Lestijärvi-Alajärvi 400 kV voimajohtoon. Luvitettu voimajohto sijoittuu olemassa olevan Fingridin Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä– Alajärvi 400 kV johtokäytävän viereen. Luvitettu voimajohto tullaan liittämään Alajärven sähköasemaan.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus ja Natura-arviointi

Arviointiselostuksen, Natura-arviointien ja kuulutuksen paperiversiot ovat 2.2.-31.3.2023 luettavissa:

 • Perhon kunnanvirasto. Keskustie 2, 69950 Perho
 • Vimpelin kunnanvirasto, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli
 • Alajärven kaupunginvirasto, Alvar Aallontie 1, 62900 Alajärvi
 • Kyyjärven kunnanvirasto, Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta ja kunnassa samanaikaisesti vireillä olevan tuulivoimapuiston yleiskaavan luonnosta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 14.2.2023 klo 17.00–19.00 Perhon kunnanvirastolla, Haanensali, Keskustie 2, Perho.

Mielipiteen esittäminen

  Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja. Natura-arvioinnista voi antaa lausunnon Natura-alueen haltija. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa 31.3.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Viitteeksi diaarinumero EPOELY/1007/2021.

  Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä annetaan 31.5.2023 mennessä. Perusteltu päätelmä sekä arviointiselostuksesta annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan tällä verkkosivulla.

   

  Hankkeen yhteystiedot
  Hankkeesta vastaava: Suomen Hyötytuuli Oy, Miia Suuriniemi, p. 044 701 2191, etunimi.sukunimi@hyotytuuli.fi
  Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Liisa Karhu, p. 040 0835726, etunimi.sukunimi@fcg.fi
  Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Elina Venetjoki, p. 0295 016 403, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  Diaarinumero: EPOELY/1007/2021

  Julkaisija

  Takaisin ylös