Hyppää pääsisältöön

Kantatie 67 parantaminen välillä Ilmajoki - Seinäjoki

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta välillä Hannuksela Ilmajoki – Itikka Seinäjoki.
Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alue: Ilmajoki, Seinäjoki
Aihealue: Liikenne, Tiet

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä kaksikaistaisella tieosuudella korvaamalla tasoliittymiä eritasoliittymillä ja rakentamalla tielle toinen ajorata. Suunnittelualue on välillä Hannuksela Ilmajoki – Itikka Seinäjoki. Tieosuuden pituus on noin 16 km.

Hankkeen vaihtoehdot lyhennettynä (Katso arviointiselostus)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltavat linjausvaihtoehdot:

Vaihtoehto 0+: Nykyisen väyläverkon vähäinen kehittäminen (VE0+), jossa kantatielle toteutetaan lähinnä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Kantatie säilyy nykyisellään yksiajorataisena kaksikaistaisena tienä ja kantatien nopeusrajoitukset säilyvät ennallaan.

Välin Hannukselantie – Välimäentie kehittämisvaihtoehdot (VESA, VESB ja VESC):

Vaihtoehto Siltala A (VESA): Siltalan eritasoliittymä toteutetaan nykyisen liikennevaloliittymän kohdalle. Rautatien ja Palontien tasoristeys jää ennalleen puolipuomein vartioiduksi tasoristeykseksi, muut tasoristeykset poistetaan.

Vaihtoehto Siltala B (VESB): eritasoliittymä toteutetaan nykyisen liikennevaloliittymän kohdalle. Palontie rakennetaan siten, että se alittaa rautatien, jolloin radan tasaus nousee noin kolme metriä. Rautatie rakennetaan uudelleen noin kilometrin matkalla.

Vaihtoehto Siltala C (VESC): eritasoliittymä toteutetaan Ilmajoen keskustan itäpuolelle ja eritasoliittymästä toteutetaan uusi tieyhteys Palontielle Tuoresluoman läpi. Nykyinen Palontie katkeaa tasoristeyksen kohdalta. Palontien kohdalle rautatien ali toteutetaan kävely- ja pyöräilyväylä.

Välin Välimäentie – Katilantie kehittämisvaihtoehdot (1A, 1B, 2, 3A ja 3B):

Vaihtoehto 1A: kantatien kehittäminen pääsääntöisesti nykyisellä paikallaan nelikaistaiseksi. Ahonkylän eritasoliittymä sijoittuu Ahonkylän länsipuolelle.

Vaihtoehto 1B: kantatien kehittäminen pääsääntöisesti nykyisellä paikallaan nelikaistaiseksi. Ahonkylän eritasoliittymä sijoittuu Ahonkylän itäpuolelle.

Vaihtoehto 2: kantatien kehittäminen nelikaistaiseksi osittain rautatien pohjoispuolelle.

Vaihtoehto 3A: kantatie toteutetaan nykyisen rautatien paikalle nelikaistaisena ja rata rakennetaan nykyisen radan pohjoispuolelle Ahonkylän ja Rintalan kohdalla noin kuuden kilometrin matkalla.

Vaihtoehto 3B: kantatie toteutetaan nykyisen rautatien paikalle nelikaistaisena ja rata siirretään pohjoiseen Ahonkylän kohdalla noin kolmen kilometrin matkalla.

Välin Katilantie-Seinäjoki kehittämisvaihtoehto:
Nykyinen kantatie levennetään nelikaistaiseksi. Levennys tehdään nykyisen kantatien eteläpuolelle.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Liite 2. Piirustukset

Liite 6. Melumallinnuksen kartat

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, Janne Ponsimaa puh. 0295 027 746, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Konsultti: Ramboll Finland Oy, Joonas Hokkanen puh. 0400 355 260, etunimi.sukunimi@alarauho.fi
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, Elina Venetjoki puh. 0295 016 403, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: EPOELY/812/2020

Julkaisija

Takaisin ylös