Hyppää pääsisältöön

Ilmatar Lylyharju Oy:n Lylyharjun tuulivoimahanke, Kihniö, Kurikka, Parkano

Hankkeesta vastaavana toimiva Ilmatar Lylyharju Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Lylyharjun alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 14 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 290 metriä. Hankealueen koko on noin 2500 hehtaaria. Tuulivoimahanke sijoittuu pääosin yksityisten maanomistajien maille.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kurikka, Kihniö, Parkano
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Hankkeesta vastaavana toimiva Ilmatar Lylyharju Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Lylyharjun alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 14 uuden tuulivoimalan rakentamista. Hanke sijoittuu Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan rajalle Kihniön, Kurikan ja Parkanon kuntien alueille. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 290 metriä. Hankealueen koko on noin 2500 hehtaaria.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

VE0: Tuulivoimaloita ei toteuteta. Vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 14 tuulivoimalaa.

VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 12 tuulivoimalaa.

VE3: Hankealueelle rakennetaan enintään 10 tuulivoimalaa.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

VE A Tuulivoimapuiston käyttöön rakennetaan uusi kantaverkon 110 kV:n kytkinlaitos, joka rakennetaan hankealueen länsipuolella olevan Fingrid Oyj:n Seinäjoki-Rännäri 110 kV:n (kilovoltin) voimajohdon yhteyteen hankealueella. Tuulivoimapuiston oma 110/33 kV sähköasema rakennetaan tämän 110 kV kytkinlaitoksen yhteyteen ja se liitetään kytkinlaitokseen ilman tarvetta uusille 110 kV voimajohdoille.

VE B Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 110 kV voimajohtolinja olemassa olevan Fingrid Oy:n Seinäjoki-Rännäri 110 kV voimajohtokäytävän viereen. Voimajohdon pituus on noin 20 km.

Arviointiselostus

 

Arviointiselostuksen nähtävilläolo

Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä 1.3.-14.4.2023 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla (www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa) ja tällä ympäristöhallinnon verkkosivuilla (www.ymparisto.fi/LylyharjuntuulivoimahankeYVA). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan kuntien verkkosivuilla (Kihniö, Parkano, Kurikka, Karvia, Virrat, Seinäjoki). 

Arviointiselostuksen paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukioloaikojen mukaan:
• Kihniön kunnanvirasto, Kihniöntie 46
• Kihniön kunnankirjasto, Kihniöntie 44
• Parkanon kaupungintalo, Parkanontie 37
• Parkanon kaupunginkirjasto, Parkanontie 57
• Kurikan kaupungintalo, Laurintie 21
• Karvian kunnantalo, Kylä-Karviantie 17
• Seinäjoen kaupungintalo, Kirkkokatu 6
• Virtain kaupungintalo, Virtaintie 26

Yleisötilaisuus 9.3.2023 klo 18.00–20.30

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus torstaina 9.3.2023 klo 18.00–20.30 Puumilan taitotalolla (Kuruntie 1-3, 39820 Kihniö). Tilaisuudessa esitellään osayleiskaavoja ja YVA-selostusta. 

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisen mielipiteensä viimeistään 14.4.2023 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai osoitteella Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE. Mielipiteissä pyydetään viittaamaan diaarinumeroon PIRELY/7148/2021.

Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä julkaistaan tällä verkkosivulla. 

Arviointiohjelma

Arvioitavat vaihtoehdot

VE 0 Tuulivoimalat: Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
VE 1 Tuulivoimalat:  Lylyharjun alueelle rakennetaan 16 uutta tuulivoimalaa
VE 2 Tuulivoimalat: Lylyharjun alueelle rakennetaan 14 uutta tuulivoimalaa
VE A Sähkönsiirto: Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen käyttöön rakennetaan uusi 110 kV sähköasema. Sähköasema liitetään hankealueen länsipuolelle sijoittuvaan Fingrid Oy:n 110 kV:n voimajohtoon. Voimajohdon liityntäpiste on Rännärin sähköasema.
VE B Sähkönsiirto: Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusia 110 kV voimajohtolinja olemassa olevan Fingrid Oy:n Seinäjoki-Rännäri 110 kV voimajohtokäytävän viereen. Voimajohdon liityntäpiste on Rännärin sähköasemaan. Voimajohdon pituudeksi muodostuu noin 20 kilometriä.

Tämän sivun lyhytosoite on:
www.ymparisto.fi/LylyharjuntuulivoimahankeYVA 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Ilmatar Lylyharju Oy, Hankekehityspäällikkö Lauri Vierto lauri.vierto@ilmatar.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Projektipäällikkö Liisa Karhu p. 040 0835726, liisa.karhu@fcg.fi
Yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, Ylitarkastaja Katja Sippola, p. 0295 036 000, katja.sippola@ely-keskus.fi
Diaarinumero: PIRELY/7148/2021

Julkaisija