Hyppää pääsisältöön

Ilmatar Lylyharju Oy:n Lylyharjun tuulivoimahanke, Kihniö, Kurikka, Parkano

Hankkeesta vastaavana toimiva Ilmatar Lylyharju Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Lylyharjun alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 14 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 290 metriä. Hankealueen koko on noin 2500 hehtaaria. Tuulivoimahanke sijoittuu pääosin yksityisten maanomistajien maille.
Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alueet: Kurikka, Kihniö, Parkano
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Hankkeesta vastaavana toimiva Ilmatar Lylyharju Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Lylyharjun alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 14 uuden tuulivoimalan rakentamista. Hanke sijoittuu Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan rajalle Kihniön, Kurikan ja Parkanon kuntien alueille. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 290 metriä. Hankealueen koko on noin 2500 hehtaaria.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

VE0: Tuulivoimaloita ei toteuteta. Vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 14 tuulivoimalaa.

VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 12 tuulivoimalaa.

VE3: Hankealueelle rakennetaan enintään 10 tuulivoimalaa.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

VE A Tuulivoimapuiston käyttöön rakennetaan uusi kantaverkon 110 kV:n kytkinlaitos, joka rakennetaan hankealueen länsipuolella olevan Fingrid Oyj:n Seinäjoki-Rännäri 110 kV:n (kilovoltin) voimajohdon yhteyteen hankealueella. Tuulivoimapuiston oma 110/33 kV sähköasema rakennetaan tämän 110 kV kytkinlaitoksen yhteyteen ja se liitetään kytkinlaitokseen ilman tarvetta uusille 110 kV voimajohdoille.

VE B Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 110 kV voimajohtolinja olemassa olevan Fingrid Oy:n Seinäjoki-Rännäri 110 kV voimajohtokäytävän viereen. Voimajohdon pituus on noin 20 km.

YVA-menettelyn vaiheet:

  • Arviointiohjelma kuultavana 17.6.–13.8.2021
  • Yhteysviranomaisen lausunto 13.9.2021
  • Arviointiselostus kuultavana 1.3.-14.4.2023
  • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 14.6.2023

Arviointiselostus

Arviointiohjelma

Arvioitavat vaihtoehdot

VE 0 Tuulivoimalat: Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
VE 1 Tuulivoimalat:  Lylyharjun alueelle rakennetaan 16 uutta tuulivoimalaa
VE 2 Tuulivoimalat: Lylyharjun alueelle rakennetaan 14 uutta tuulivoimalaa
VE A Sähkönsiirto: Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen käyttöön rakennetaan uusi 110 kV sähköasema. Sähköasema liitetään hankealueen länsipuolelle sijoittuvaan Fingrid Oy:n 110 kV:n voimajohtoon. Voimajohdon liityntäpiste on Rännärin sähköasema.
VE B Sähkönsiirto: Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusia 110 kV voimajohtolinja olemassa olevan Fingrid Oy:n Seinäjoki-Rännäri 110 kV voimajohtokäytävän viereen. Voimajohdon liityntäpiste on Rännärin sähköasemaan. Voimajohdon pituudeksi muodostuu noin 20 kilometriä.

Tämän sivun lyhytosoite on:
www.ymparisto.fi/LylyharjuntuulivoimahankeYVA 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Ilmatar Lylyharju Oy, Hankekehityspäällikkö Lauri Vierto lauri.vierto@ilmatar.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Projektipäällikkö Liisa Karhu p. 040 0835726, liisa.karhu@fcg.fi
Yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, Ylitarkastaja Katja Sippola, p. 0295 036 000, katja.sippola@ely-keskus.fi
Diaarinumero: PIRELY/7148/2021

Julkaisija