Hyppää pääsisältöön

Hanhinevan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto YVA, Kyyjärvi, Karstula, Alajärvi

Energiequelle Oy suunnittelee korkeintaan 34 tuulivoimalan rakentamista Hanhinevan alueelle, joka sijaitsee Kyyjärven ja Karstulan kuntien alueella, noin 2,5 km Kyyjärven kunnan keskustasta kaakkoon ja noin 12,5 km Karstulan kunnan keskustasta luoteeseen.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Karstula, Kyyjärvi
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Energiequelle Oy suunnittelee korkeintaan 34 tuulivoimalan rakentamista Hanhinevan alueelle, joka sijaitsee Kyyjärven ja Karstulan kuntien alueella, noin 2,5 km Kyyjärven kunnan keskustasta kaakkoon ja noin 12,5 km Karstulan kunnan keskustasta luoteeseen. Hankkeessa suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on 4-10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan nykyisen voimajohdon rinnalle uusi, noin 22 km pitkä, 110 kV tai 400 kV voimajohto Alajärven sähköasemalle.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Tuulivoimalat
Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta
Vaihtoehto VE1: Alueelle toteutetaan enintään 34 tuulivoimalaa
Vaihtoehto VE2: Alueelle toteutetaan alle 34 voimalaa. Vaihtoehto tarkentuu YVA-selostusvaiheessa.

Sähkönsiirto
Sähkönsiirto VEA: Uusi voimajohto nykyisen voimajohdon rinnalla, eteläpuolella.
Sähkönsiirto VEB: Uusi voimajohto nykyisen voimajohdon rinnalla, pohjoispuolella.

Natura-arvioinnit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit on tarkoitus toteuttaa YVA-menettelyn yhteydessä. Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi laaditaan arviointiselostusvaiheessa kahdelle kohteelle:

  • Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilampi (SPAFI0900043)
  • Haukisuo-Härkäsuo-Kukkonevan Natura-alue (FI0900093, SAC/SPA)

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Energiequelle Oy , Reea Palonen, p. 044 235 6135, sukunimi@energiequelle.fi
Konsultti: Sitowise Oy, Eerika Tapio, p. 044 427 9653, etunimi.sukunimi@sitowise.com
Yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen,p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: KESELY/1288/2021

Julkaisija