Hyppää pääsisältöön

F-kaasujen kyselykaavakkeet

Suomen ympäristökeskus kerää fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen laskemiseen tarvittavia tietoja vuosittaista kansallista päästöinventaariota varten osana Suomen kasvihuonekaasuinventaariota.

Tiedonkeruu F-kaasuista perustuu ympäristösuojelulain 165 §:ään, jonka nojalla yritysten on pyynnöstä toimitettava tiedot F-kaasujen käytöstä sekä mm. F-kaasujen sekä niitä sisältävien tuotteiden maahantuonnista ja maasta viennistä Suomen ympäristökeskukselle. F-kaasujen eri käyttösektoreille on oma erillinen kyselykaavakkeensa. Kyselyihin vastaan Harava -kyselypalvelun kautta.

Kylmäaineet

Kysely on tarkoitettu kylmäaineiden maahantuojille ja kylmäaineita sisältävien laitteiden valmistajille ja maahantuojille sekä urakoitsijoille ja huoltoliikkeille mukaan lukien autojen ilmastointilaitteita asentavat ja huoltavat liikkeet. Autojen maahantuojille puolestaan on oma erillinen kysely. Solumuovikomponentteja sisältävien laitteiden valmistajille ja maahantuojille on lisäksi kysely paisutusaineita varten.

Linkki kylmäainekyselyyn: Kylmäainekysely (eharava.fi)

Solumuovien paisutusaineet

Kysely on tarkoitettu solumuovituotteiden valmistajille ja maahantuojille sekä yrityksille, joiden tuotteet sisältävät solumuovikomponentteja (esimerkiksi jääkaapit). 

Linkki solumuovikyselyyn: Solumuovikysely (eharava.fi)

Aerosolien ponneaineet

Kysely on tarkoitettu aerosolien ja muiden vastaavien teknisten tuotteiden valmistajille ja maahantuojille sekä saumavaahdon valmistajille ja maahantuojille. 

Linkki aerosolikyselyyn: Aerosolikysely (eharava.fi)

Ajoneuvojen ilmastointilaitteet

Kysely on tarkoitettu autojen maahantuojille ja valmistajille.

Linkki ajoneuvojen ilmastointilaitekyselyyn: Ajoneuvojen ilmastointilaitekysely (eharava.fi)

Sähkönjakelulaitteiden eristekaasut

Kysely on tarkoitettu sähkönjakelulaitteiden valmistajille ja maahantuojille. 

Linkki sähkönjakelulaitekyselyyn: Sähkönjakelulaitekysely (eharava.fi)

Erikoiskaasut

Kysely on tarkoitettu tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen maahantuojille (käyttötarkoitus puolijohteiden valmistus sekä rikkiheksafluoridin ja PFC-yhdisteiden käyttö muuhun kuin puolijohteiden valmistukseen). 

Linkki erikoiskaasukyselyyn: Erikoiskaasukysely (eharava.fi)

Puolijohteiden valmistuksen kaasut

Kysely on tarkoitettu puolijohteiden valmistajille.

Linkki puolijohdekyselyyn: Puolijohdekysely (eharava.fi)

Sammutusaineet

Kysely on tarkoitettu kaasusammutusaineiden maahantuojille sekä kaasusammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoyrityksille. 

Linkki sammutusainekyselyyn: Sammutusainekysely (eharava.fi)

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)