Kulttuuriympäristö

Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia sekä alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Se on tärkeä voimavara, joka luo alueille omaleimaisuutta, tukee paikallisyhteisöjen kehitystä ja tarjoaa myös mahdollisuuksia elinkeinoelämän toiminnalle.

Kulttuuriympäristö tarkoittaa ihmisen toiminnan tuloksena syntynyttä ympäristöä, kuten

  • rakennuksia ja rakennettuja alueita lähiympäristöineen
  • maisemia, joissa näkyy ihmisen kädenjälki
  • maisemassa, maaperässä tai veden alla säilyneitä, ihmisten tekemiä muinaisia rakenteita ja muodostelmia.

Kulttuuriympäristöä ovat niin tavalliset arkiympäristöt kuin erityistä tunnustusta saaneet ja suojellut alueet ja kohteet. Vaikka kulttuuriympäristö voi uusiutua ja kehittyä ajan kuluessa ja tarpeiden muuttuessa, on muutoksia tehtäessä hyvä pitää mielessä jo olemassa olevan ympäristön arvot.

Helsingin Merihaka
© Kuva: Laura Rautjoki, YHA-kuvapankki

Kulttuuriympäristöstrategian tavoitteena lisätä lähiympäristön arvostusta

Valtioneuvosto teki maaliskuussa 2014 periaatepäätöksen Suomen ensimmäisestä valtakunnallisesta kulttuuriympäristöstrategiasta. Sen pyrkimyksenä on vahvistaa kulttuuriympäristön roolia hyvinvoinnin ja elinvoiman lähteenä. Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat sitoutuneet toteuttamaan kulttuuriympäristöstrategian omalta osaltaan. Myös kansalaiset voivat osallistua strategian toteuttamiseen haluamillaan tavoilla.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, puh. 0295 250 184, etunimi.sukunimi@ym.fi

Hallitussihteeri Matleena Haapala, puh. 0295 250 332, etunimi.sukunimi@ym.fi

Suunnittelija Hanna Hämäläinen, puh. 0295 250 095, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 18.8.2015 klo 15.49, päivitetty 28.1.2019 klo 14.37