Kokkonevan tuulivoimapuisto, Perho

Hankkeen kuvaus

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Perhon kuntaan Kokkonevan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 38 tai 45 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä. Yksikköteho on 6-10 MW, jolloin kokonaisteho olisi arviolta 270-380 MW.

Hankealue sijaitsee Perhon kunnassa noin 3 kilometriä kunnan keskustasta pohjoiseen. Alueesta suuri osa on metsätalousmaita, mutta alueelle sijoittuu myös turvetuotantoalueita ja peltoalueita. Alueen pinta-ala on noin 3 300 hehtaaria. Puiston ulkoinen sähkönsiirto sijoittuu Perhon, Alajärven ja Vimpelin alueille.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0 (VE0): uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): hankealueelle rakennetaan enintään 38 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimalaitoksen yksikköteho 8-10 MW.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): hankealueelle rakennetaan enintään 45 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimalaitoksen yksikköteho 6-8 MW.

Arvioitavat sähkönsiirron vaihtoehdot

  • Vaihtoehto A (VEA): hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 29 km pitkällä voimajohdolla. Voimajohdon toteuttamistapa on 110, 220 tai 400 kV ilmajohto. Ilmajohto rakennetaan kokonaan olemassa olevan Fingridin Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä– Alajärvi 400 kV johtokäytävän viereen.
  • Vaihtoehto B (VEB): hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 32 km pitkällä ilmajohdolla. Voimajohdon toteuttamistapa on 110, 220 400 kV ilmajohto. Ilmajohto rakennetaan kokonaan olemassa olevan Elenia Oy:n Perho-Alajärvi 110 kV johtokäytävän vieressä noin 25 kilometrin matkalta.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 6.5.-5.6.2021 luettavissa:

  • Perhon kunnankirjasto, Koulutie 4, Perho
  • Vimpelin kunta, Patruunantie 15, Vimpeli ja
  • Alajärven kaupunginvirastossa, Alvar Aallontie 1, Alajärvi.

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja kunnassa samanaikaisesti vireillä olevan tuulivoimapuiston yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään sähköisesti 20.5.2021 klo 17.00. Linkki yleisötilaisuuteen toimitetaan ennen tilaisuutta näille verkkosivuille.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne 5.6.2021 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/1007/2021. 

Julkaistu 29.4.2021 klo 10.44, päivitetty 6.5.2021 klo 14.13