Puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitos, Tampere

 

Hankkeen kuvaus

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee Power-to-Gas -tuotantolaitosta Tampereelle. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Laitos toimii osana puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluketjua raskaalle liikenteelle.

Laitoksen suunniteltu sijaintipaikka on Tampereen Tarasten kaupunginosa Tammervoima Oy:n Tarastenjärven voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä.

Hankkeesta vastaa Nordic Ren-Gas Oy, joka on uusiutuvan energian yhtiö. Nordic Ren-Gas Oy kehittää Power-to-X (P2X) kaasupolttoaineiden tuotantoportfoliota raskaanmaantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä CO2-vapaan kaukolämmön tuottamiseksi.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto 1 (VE 1): puhtaiden P2X kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoksen rakentaminen Tampereelle Tarastenjärven voimalaitoksen välittömään läheisyyteen

Arviointiohjelma

Arviointiohjelmasta painettu versio on luettavissa 30.11.2022 - 5.1.2023 seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:

  • Tampereen kaupungin palvelupiste, Frenckellinaukio 2 B, Tampere
  • Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2, Tampere
  • Kangasalan kaupunki, Kaupunginvirasto 2, Urheilutie 13–15, Kangasala
  • Kangasalan pääkirjasto, Keskusaukio 2, Kangasala
  • Pirkanmaan ELY-keskus aulapalvelut, Yliopistonkatu 38, Tampere

sekä tällä verkkosivuilla (www.ymparisto.fi/NordicRenGasTampereYVA)

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus etäyhteydellä maanantaina 12.12.2022 klo 17.00 - 19.00. 

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 5.1.2023 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/9877/2022).

Yhteysviranomaisen (Pirkanmaan ELY-keskuksen) lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla. 

 

Julkaistu 25.11.2022 klo 8.21, päivitetty 13.12.2022 klo 15.13

Julkaisija: