Hanhinevan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto YVA, Kyyjärvi, Karstula, Alajärvi

Hankkeen kuvaus

Energiequelle Oy suunnittelee korkeintaan 34 tuulivoimalan rakentamista Hanhinevan alueelle, joka sijaitsee Kyyjärven ja Karstulan kuntien alueella, noin 2,5 km Kyyjärven kunnan keskustasta kaakkoon ja noin 12,5 km Karstulan kunnan keskustasta luoteeseen. Hankkeessa suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on 4-10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan nykyisen voimajohdon rinnalle uusi, noin 22 km pitkä, 110 kV tai 400 kV voimajohto Alajärven sähköasemalle.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Tuulivoimalat
Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta
Vaihtoehto VE1: Alueelle toteutetaan enintään 34 tuulivoimalaa
Vaihtoehto VE2: Alueelle toteutetaan alle 34 voimalaa. Vaihtoehto tarkentuu YVA-selostusvaiheessa.

Sähkönsiirto
Sähkönsiirto VEA: Uusi voimajohto nykyisen voimajohdon rinnalla, eteläpuolella.
Sähkönsiirto VEB: Uusi voimajohto nykyisen voimajohdon rinnalla, pohjoispuolella.


Natura-arvioinnit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit on tarkoitus toteuttaa YVA-menettelyn yhteydessä. Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi laaditaan arviointiselostusvaiheessa kahdelle kohteelle:

  • Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilampi (SPAFI0900043)
  • Haukisuo-Härkäsuo-Kukkonevan Natura-alue (FI0900093, SAC/SPA)


Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kuulutus ja arviointiohjelma on nähtävillä 11.4.2022 – 11.5.2022 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset sekä hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/HanhinevantuulivoimahankeYVA. Arviointiohjelmasta on myös paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa (aukiolojen mukaisesti):

Keski-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelupiste, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
Kyyjärven kunta, Kivirannantie 4, Kyyjärvi
Karstulan kunta, Virastotie 4, Karstula
Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, Alajärvi

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Kyyjärven ja Karstulan kunnankirjastoissa sekä Alajärven kaupunginkirjastossa.

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuudet pidetään Kyyjärvellä ma 11.4.2022, klo 17.00–19.00 Kivirannan salissa (Kivirannantie 4, Kyyjärvi) ja Karstulassa ti 12.4.2022, klo 17.30–19.30 Karstulan kunnantalo Himmelin valtuustosalissa (Virastotie 4, Karstula). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Kyyjärven tilaisuuden osallistumislinkki: https://bit.ly/Hanhineva_Kyyjarvi_yleisotilaisuus
Karstulan tilaisuuden osallistumislinkki: https://bit.ly/Hanhineva_Karstula_yleisotilaisuus

Tilaisuuksissa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaavoituksen osalta tarkemmat tiedot löytyvät kuntien (Kyyjärvi, Karstula) verkkosivuilta.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 11.5.2022 osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi  tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/1288/2021).

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla.

Julkaistu 4.4.2022 klo 9.54, päivitetty 16.6.2022 klo 10.14