AlfaTerminal Oy:n Loviisan kemikaaliterminaali

Hankkeen kuvaus

AlfaTerminal Oy suunnittelee kemikaaliterminaalin perustamista ja toiminnan käynnistämistä Loviisan Valkon satamassa. Terminaali sijoittuu Loviisan Satama Oy:n kanssa samalle kiinteistölle. Kemikaaliterminaalin toiminta koostuu kemikaalien vastaanottamisesta, varastoinnista ja lastauksesta kuljetusyksikköön. Kemikaalit kuljetetaan satamaan ja satamasta pois maa-, raide- tai vesiteitse. Kemikaalien siirtoon sataman sisällä käytetään putkia, jotka kulkevat joko maan alla tai maan päällä putkisiltoina terminaalialueella. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kemikaalien kuljettaminen Loviisan sataman kautta.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • 0-vaihtoehdossa hanketta ei toteuteta eli Loviisan Valkon satamaan ei rakenneta kemikaaliterminaalia.
  • Vaihtoehdon 1 mukaan Loviisan sataman perustetaan kemikaaliterminaali, jossa voidaan varastoida enintään 114 000 m3 kemikaaleja kerralla ja satamaan rakennetaan yksi laivapaikka kemikaaleja kuljettavalle säiliöalukselle.

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 17.5.2021 klo 7.38, päivitetty 2.7.2021 klo 15.03

Julkaisija: