Valtatie 8 parantaminen välillä Rauma - Eurajoki

Hankkeen tavoitteena on kehittää valtatietä 8 välillä Rauma-Eurajoki siten, että parannetaan valtatietä sekä liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta erityisesti Rauman seudulla. Valtatiellä 8 kulkee paljon raskaita kuljetuksia. Tiellä kulkee myös paikallista liikennettä, jolla on yhteyspuutteita rinnakkaistiestön osalta. Myös alueen kehittyvä maankäyttö tarvitsee tuekseen sujuvia liikenneyhteyksiä. Valtatien 8 parantaminen sisältyy maakunnan tavoitteisiin Satakunnan maakuntakaavan mukaisesti.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto 0+ (VE0+) Valtatie 8 säilyy ennallaan ja siihen suunnitellaan vähäisiä parantamistoimenpiteitä.

Vaihtoehto 1 (VE 1) Nykyinen valtatie 8 on jatkuva ohituskaistatie (2+1). Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan ja Luostarinkylän eritasoliittymä säilyy nykyisellään. Nopeustaso valtatiellä on ohituskaistaosuuksilla 100 km/h sekä Rauman pohjoisen eritasoliittymän ja tasoliittymien kohdalla 80 km/h.

Vaihtoehto 2 (VE2) Nykyinen valtatie 8 parannetaan nelikaistaiseksi (2+2) väyläksi. Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan ja Olkiluodontien kohdalle toteutetaan uusi eritasoliittymä. Valtatiellä ei sallita tasoliittymiä ja hidas liikenne valtatiellä kielletään. Valtatien viereen toteutetaan rinnakkaistieyhteydet. Valtatien suunnittelunopeus on 100 km/h.

Vaihtoehto 3 (VE 3) Nykyinen valtatie 8 parannetaan nelikaistaiseksi (2+2) väyläksi Sorkanmaantien liittymään saakka, josta eteenpäin Sorkanmaantien pohjoispuolella valtatie parannetaan uuteen maastokäytävään. Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan ja Olkiluodontien kohdalle toteutetaan uusi eritasoliittymä. Valtatiellä ei sallita tasoliittymiä ja hidas liikenne valtatiellä kielletään. Valtatien viereen toteutetaan rinnakkaistieyhteydet. Valtatien suunnittelunopeus on 100 km/h.

Vaihtoehto 0 (VE 0) YVA-menettelyn vertailuvaihtoehto ja siinä kuvataan tilanne, jossa tiehankkeen vaihtoehdoista (VE0+, VE1, VE2 tai VE3) yksikään ei toteudu. 

Arviointiohjelma

Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin 12.5.2022: 
Yleisötilaisuuden esittelyaineisto VT 8 Rauma-Eurajoki YVA-ohjelma.pdf 

YVA-ohjemavaiheen lausunnot ja mielipiteet: 
Kooste YVA-ohjelman kuulutusaikana annetuista lausunnoista.pdf
Kooste YVA-ohjelmavaiheessa annetuista mielipiteistä aineistot.pdf

Arviointiselostus

Yleisötilaisuus

Hanketta ja sen ympäristövaikutuksia esiteltiin yleisötilaisuudessa 15.3.2023 Rauman kaupungin Posellissa. Yleisötilaisuuden aineistot (https://vayla.fi/vt-8-rauma-eurajoki).


Tämän hankesivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/vt8raumaEurajokiYVA

Julkaistu 8.4.2022 klo 16.41, päivitetty 20.3.2023 klo 11.08

Aihealue: