Umicore Finland Oy, pCAM-tuotannon laajennus, Kokkola

Hankkeen kuvaus

Umicore Finland Oy suunnittelee Kokkolan tehtaan pCAM-tuotannon laajentamista, koboltin jalostuskapasiteetin nostamista sekä nikkeliliuotuksen rakentamista. Tähän liittyen kemikaalien varastointi- ja käyttömäärät lisääntyvät, kierrätys- ja jäteraaka-aineiden määrä nousee nykyisestä, toteutetaan uudet jätevedenkäsittely-yksiköt sekä rakennetaan jäteveden purkuputki. (pCAM; precursor cathode active material, katodiaktiivimateriaalin esiaste eli prekursori).

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0: Umicore Finland Oy:n Kokkolan tehtaan toiminta jatkuu nykyisellään. Koboltin jalostuskapasiteetti pysyy noin tasolla 16 000 t/v metallista kobolttia ja pCAM-tuotannon kapasiteetti noin tasolla 20 000 t/v.
  • VE1: Koboltin jalostuskapasiteetti nousee noin tasolle 21 000 t/v metallista kobolttia. Tehtaalla otetaan käyttöön metallisen nikkelin liuotus ja epäpuhtauksien poisto, jonka kapasiteetti on noin 45 000 t/v. Lisäksi pCAM-tuotantoa laajennetaan kahdella tuotanto-osastolla, jolloin pCAM-tuotannon kapasiteetti on noin 104 000 t/v.

pCAM-tuotannon laajennusta varten tehtaalle rakennetaan uudet jätevesienkäsittely-yksiköt ja purkuputki mereen. Tällöin Umicore johtaa jätevesiä kahta reittiä: nykyisen toiminnan jätevedet johdetaan nykyistä reittiä Boliden Kokkola Oy:n sekoitus- ja laskeutusaltaille, ja pCAM-tuotannon laajennusten vedet omaa purkuputkea pitkin mereen.

Vaihtoehdot purkuputken sijainnille:

  • VE1a: purkuputken sijainti nykyisen Boliden Kokkola Oy:n purkuputken vieressä
  • VE1b: purkuputken sijainti Kokkolan syväsataman pohjoispäässä
  • VE1c: purkuputken sijainti Pommisaaren luoteispuolella noin 1,5 km merelle.

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 3.10.2022 klo 11.23, päivitetty 23.11.2022 klo 13.59