Suomen teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy, Rinnakkaispolttolaitos, Harjavalta

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy, myöhemmin STEP, suunnittelee rakennettavaksi jäteperäistä polttoainetta hyödyntävää rinnakkaispolttolaitosta Harjavallan Suurteollisuuspuiston läheisyyteen. Höyryteholtaan suunniteltu rinnakkaispolttolaitos on 30 MW. STEP toimii energiapalvelujen tuottajana Suurteollisuuspuiston alueella ja hankkeen tarkoituksena on vastata alueen lisääntyneeseen energiantarpeeseen.

Laitokselle on varattu paikka kiinteistöllä 79-203-1-5. Kiinteistön pohjoisosassa sijaitsee STEPin 30 MW:n pellettihöyrylaitos, idästä alue rajautuu Torttilantiehen ja lännestä 110 kW:n sähkölinjaan. Rinnakkaispolttolaitoksella energia hyödynnetään elinkeinotoiminnasta ja kotitalouksista syntyvää jätettä (SRF, RDF, REF), joka on valmistettu polttoaineeksi jätepolttoaineen valmistuslaitoksella. Lisäksi rinnakkaispolttolaitoksella voidaan hyödyntää jäteperäisinä polttoaineena auto fluffia ja kyllästettyä puuta (CCA-puu), jotka on myös valmistettu polttoaineeksi jätepolttoaineen valmistuslaitoksella, sekä aktiivihiilijätettä, joka kuljetetaan rinnakkaispolttolaitokselle valmiina jätepolttoaineena Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueelta. Näistä jäteperäisistä polttoaineista vaarallisia jätteitä ovat kyllästetty puu ja aktiivihiilijäte. Rinnakkaispolttoaineena käytetään puhdasta (ei-jäteperäistä) biopolttoainetta, joka on haketta ja/tai pellettiä. Rinnakkaispolttolaitoksella käytetään polttoaineita enintään 90 000 t/a.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

VE0 Hanketta ei toteuteta kyseiseen kohteeseen

VE1 Rakennetaan kohteeseen höyryteholtaan 30 MW:n rinnakkaispolttolaitos, joka käyttää jäteperäistä polttoainetta noin 90 000 t/a

Arviointohjelma

YVA-ohjelman yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin 4.5.2021 sähköisessä yleisötilaisuudessa: Esitysaineistot STEP yleisötilaisuus 04052021.pdf 

Arviointiselostus

YVA-selostuksen yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiselostusta esiteltiin 25.1.2022 sähköisessä yleisötilaisuudessa: Esitysaineisto STEP Oy YVA-selostus yleisötilaisuus 25012022.pdf 

YVA-selostuksen täydennyksen nähtävillä olo ja mielipiteiden esittäminen

YVA-selostuksen täydennyksen paperiversioon voi tutustua Harjavallan kaupungin kirjaamossa os. Satakunnantie 110, Harjavalta ja Nakkilan kunnan kirjaamossa, Porintie 11, Nakkila, virastojen aukioloaikoina. 

YVA-selostuksen täydennyksestä voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 2.9.2022 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku. 
 

Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/stepoyharjavaltaYVA

Julkaistu 7.4.2021 klo 13.03, päivitetty 1.8.2022 klo 15.02