Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehdas, Kemi

Hankkeen kuvaus

Metsä Fibre Oy suunnittelee biotuotetehtaan rakentamista Kemin integraattiin. Tehdas sijoittuisi nykyisen sellutehtaan pohjois- ja itäpuolelle Pajusaarelle sekä Sahansaarelle. Nykyinen sellutehdas pohjamassalinjaa lukuunottamatta purettaisiin uuden tehtaan käynnistyttyä.

Biotuotetehdas jalostaisi puusta sellun ohella biomateriaaleja, bioenergiaa, biokemikaaleja sekä lannoitteita. Raaka-aine- ja sivuvirrat hyödynnettäisiin tuotteina ja bioenergiana. Uutta sellukapasiteettia rakennettaisiin 1,3 miljoonaa tonnia/a. Vanha valkaisemattoman pohjamassan linja jätettäisiin käyntiin, ja sen kapasiteetti on noin 180 000 t/a. Biotuotetehdas koostuisi sellutehtaasta ja sen tuotteita ja/tai oheistuotteita jalostavista muista biotuotelaitoksista. Tehtaalle voidaan rakentaa myöhemmin biotuotelaitoksia, kuten esimerkiksi ligniini-, biokuitu-, biokaasu-, komposiitti- ja kuoripellettilaitos.

Biotuotetehtaan ympäristötavoitteet on asetettu siten, että uusi biotuotetehdas kykenee toimimaan nykyiselle tehdasintegraatille asetettujen lupaehtojen mukaisesti.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • VE0: Nykyisen sellutehtaan käytön jatkaminen
  • VE1: Rakennetaan uusi biotuotetehdas

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen täydennys

 

 

 

Julkaistu 20.9.2019 klo 7.44, päivitetty 18.11.2020 klo 13.03

Julkaisija: