Hyppää pääsisältöön

Vasaman tuulivoimahanke, Ylivieska

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Ylivieska
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Semecon Oy suunnittelee Vasaman tuulipuiston rakentamista Ylivieskan kaupungin pohjoisosaan Nivalan kunnan ja Haapaveden kunnanrajojen läheisyyteen. Hankealueen laajuus on noin 1 520 ha. Alueelle suunnitellaan 18-12 tuulivoimalaa. Hankkeessa suunniteltavien voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6-10 MW. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Fingridin Uusnivalan sähköasemalle noin 9 kilometrin etäisyydellä hankealueen eteläpuolella. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein nykyisen ilmajohtoalueen vieressä.Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).

 

Vaihtoehdot

Hankkeessa tullaan arvioimaan kahta varsinaista vaihtoehtoa, sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä, vaihtoehtoa VE 0.
VE 0
Hanketta ei toteuteta, tuulipuistoa ei rakenneta ja vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
VE1
Tuulivoimala-alueelle sijoitetaan enintään 18 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6-10 MW.
VE2
Tuulivoimala-alueelle sijoitetaan enintään 12 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6­-10 MW.

Sähkönsiirto

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Toteutusmallista riippuen joko tuulivoimahankealueelle tai liityntäpisteen sähköaseman läheisyyteen rakennetaan sähköasema/ -asemat. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Fingridin Uusnivalan sähköasemaan 35­-110 kV maakaapelilla noin 9 kilometrin päässä hankealueen eteläpuolella. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelireittiä, nykyisen ilmajohtoalueen vieressä sen länsipuolella.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arvioitisuunnitelma ja sen liitteenä oleva YVA-suunnitelma on saapunut ELY-keskukseen 13.5.2022.

MRL:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon on liitetty hankevastaavan laatima YVA-suunnitelma, on ollut nähtävillä kuulemista varten 18.5. - 18.7.2022 välisenä aikana. Nähtävillä olosta on kuulutettu Ylivieskan, Nivalan ja Haapaveden kaupunkien virallisilla ilmoitustauluilla.

Yleisötilaisuus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on järjestetty yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus torstaina 2.6.2022. Tilaisuus on järjestetty Ylivieskan kaupungintalolla, Kyöstintie 4. Tilaisuuteen on ollut mahdollista osallistua myös etänä.

Mielipiteen esittäminen

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on ollut mahdollista esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta mielipide. Mielipiteet on pyydetty toimittamaan 18.7.2022 mennessä.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Semecon Oy, Kartanontie 3, 84101 Ylivieska , Olli Malkamäki, toimitusjohtaja, p. 040 198 0745 etunimi.sukunimi@semecon.fi
Konsultti: Alusta Consulting Oy, Vilhonkatu 9 C 3. krs. 00100 Helsinki , Lauri Solin, DI YKS-402, p. 044 704 6281, etunimi.sukunimi@alustaconsulting.fi
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu , Saara-Kaisa Konttori, p. 0295 038 022, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: Diaarinumero POPELY/3454/2021

Julkaisija

Takaisin ylös