Hyppää pääsisältöön
Tags:
Vaikuta nyt

Vasaman tuulivoimahanke, Ylivieska

Semecon Oy suunnittelee Vasaman tuulipuiston rakentamista Ylivieskan kaupungin pohjoisosaan Nivalan kunnan ja Haapaveden kunnanrajojen läheisyyteen.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Pohjois-Pohjanmaa, Ylivieska
Vaikuta nyt: Tähän hankkeeseen voit vaikuttaa juuri nyt. Mielipiteitä voi esittää 14.7.2023 saakka.
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Semecon Oy suunnittelee Vasaman tuulipuiston rakentamista Ylivieskan kaupungin pohjoisosaan Nivalan kunnan ja Haapaveden kunnanrajojen läheisyyteen. Tuulivoimahankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 1 436 ha. Alueelle suunnitellaan 12-18 tuulivoimalaa.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).

Vaihtoehdot

VE 0: Hanketta ei toteuteta, tuulipuistoa ei rakenneta ja vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
VE1: Tuulivoimala-alueelle sijoitetaan enintään 18 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä (tornin korkeus noin 190 m, siipien halkaisija noin 190 m) ja yksikköteho 6-10 MW.
VE2: Tuulivoimala-alueelle sijoitetaan enintään 12 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä (tornin korkeus noin 190 m, siipien halkaisija noin 190 m) ja yksikköteho 6­-10 MW.

Sähkönsiirto

Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Fingridin Uusnivalan sähköasemaan 35–110 kV maakaapelilla noin 9 kilometrin päässä hankealueen eteläpuolella. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelireittiä, nykyisen ilmajohtoalueen vieressä sen länsipuolella. Kaapelireitti kaivetaan noin metrin syvyydelle maahan ja kaapelireitti kulkee 25–30 metrin päässä olevassa olevan voimajohtolinjan keskilinjasta, länsipuolella.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus

Liite 1 Melu- ja varjostusmallinnusten selvitys (pdf, 18 Mt) Liite 2 Näkymäalueanalyysi (pdf, 21 Mt) Liite 3 Valokuvasovitteet (pdf, 24 Mt) Liite 4 Maisemaselvitys (pdf, 7 Mt) Liite 5a Luontoarvojen esiselvitys 2022 (pdf, 2 Mt) Liite 5b Luontoselvitykset 2022-2023 (pdf, 18 Mt) Liite 5c Susiselvitys (pdf, 2 Mt) Liite 6 Arkeologinen inventointi 2022 (pdf, 12 Mt) Liite 7 Kysely (pdf, 3 Mt)

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Osayleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9 §). Yhteismenettelyssä laaditaan erilliset YVA-lain mukaiset asiakirjat ja MRL:n mukaiset kaava-asiakirjat.  

Ylivieskan kaupungin tekninen lautakunta päätti 16.5.2023 § 5 asettaa Vasaman tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston (osayleiskaavaluonnoksen) liitteineen MRL 62 §:n, YVAL 20 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville.  

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto, johon ympäristövaikutusten arviointiselostus on liitetty, on nähtävillä kuulemista varten 24.5 – 14.7.2023 välisenä aikana seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla: 

• Ylivieskan kaupunki, kaupungintalo, maakäyttöyksikkö ja kaupunginkirjasto, Kyöstintie 4

• Ylivieskan kaupunki: www.ylivieska.fi/vasaman-tuulipuiston-osayleiskaava/

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Veteraanikatu 1, 90101 Oulu (ajalla 26.6.–14.7. Viestikatu 1)

• Nivalan kaupunki, kaupungintalo, Kalliontie 15, 85500 Nivala

• Haapaveden kaupunki, Urheilutie 64 B (kirjasto), 86600 Haapavesi

Yleisötilaisuus

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään Ylivieskan kaupungintalolla (Kyöstintie 4, Ylivieska) sekä verkkolähetyksenä tiistaina 6.6.2023 klo 17–19. Tilaisuuteen voi osallistua oheisen linkin kautta: Liity tästä

Tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä etukäteen Lauri Solinille sähköpostiosoitteeseen lauri.solin@alustaconsulting.fi

 Ennen tapahtumaa: 

  • tarkista että internetyhteys toimii 
  • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta 
  • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset 
  • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä 
  • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna 
  • kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla.

Mielipiteet

Nähtävillä oleviin asiakirjoihin voi esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tulee toimittaa 14.7.2023 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse osoitteella Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Ylivieskan kaupunki toimittaa mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa palautteen huomioon antaessaan perustellun päätelmän hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on nähtävillä viimeistään kahden kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä on nähtävillä tällä verkkosivulla.

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Semecon Oy, Kartanontie 3, 84101 Ylivieska , Olli Malkamäki, p. 040 198 0745 etunimi.sukunimi@semecon.fi
Konsultti: Alusta Consulting Oy, Vilhonkatu 9 C 3. krs. 00100 Helsinki , Lauri Solin, p. 044 704 6281, etunimi.sukunimi@alustaconsulting.fi
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu , Heli Kinnunen, p. 0295 038 018, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: Diaarinumero POPELY/3454/2021

Julkaisija

Takaisin ylös