Hyppää pääsisältöön

Valtatie 8 parantaminen välillä Rauma - Eurajoki

Tavoitteena on kehittää valtatietä 8 välillä Rauma-Eurajoki siten, että parannetaan valtatietä sekä liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta erityisesti Rauman seudulla. Valtatiellä 8 kulkee paljon raskaita kuljetuksia.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Eurajoki, Rauma
Aihealue: Tiet

Hankkeen tavoitteena on kehittää valtatietä 8 välillä Rauma-Eurajoki siten, että parannetaan valtatietä sekä liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta erityisesti Rauman seudulla. Valtatiellä 8 kulkee paljon raskaita kuljetuksia. Tiellä kulkee myös paikallista liikennettä, jolla on yhteyspuutteita rinnakkaistiestön osalta. Myös alueen kehittyvä maankäyttö tarvitsee tuekseen sujuvia liikenneyhteyksiä. Valtatien 8 parantaminen sisältyy maakunnan tavoitteisiin Satakunnan maakuntakaavan mukaisesti.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto 0+ (VE0+) Valtatie 8 säilyy ennallaan ja siihen suunnitellaan vähäisiä parantamistoimenpiteitä.

Vaihtoehto 1 (VE 1) Nykyinen valtatie 8 on jatkuva ohituskaistatie (2+1). Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan ja Luostarinkylän eritasoliittymä säilyy nykyisellään. Nopeustaso valtatiellä on ohituskaistaosuuksilla 100 km/h sekä Rauman pohjoisen eritasoliittymän ja tasoliittymien kohdalla 80 km/h.

Vaihtoehto 2 (VE2) Nykyinen valtatie 8 parannetaan nelikaistaiseksi (2+2) väyläksi. Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan ja Olkiluodontien kohdalle toteutetaan uusi eritasoliittymä. Valtatiellä ei sallita tasoliittymiä ja hidas liikenne valtatiellä kielletään. Valtatien viereen toteutetaan rinnakkaistieyhteydet. Valtatien suunnittelunopeus on 100 km/h.

Vaihtoehto 3 (VE 3) Nykyinen valtatie 8 parannetaan nelikaistaiseksi (2+2) väyläksi Sorkanmaantien liittymään saakka, josta eteenpäin Sorkanmaantien pohjoispuolella valtatie parannetaan uuteen maastokäytävään. Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan ja Olkiluodontien kohdalle toteutetaan uusi eritasoliittymä. Valtatiellä ei sallita tasoliittymiä ja hidas liikenne valtatiellä kielletään. Valtatien viereen toteutetaan rinnakkaistieyhteydet. Valtatien suunnittelunopeus on 100 km/h.

Vaihtoehto 0 (VE 0) YVA-menettelyn vertailuvaihtoehto ja siinä kuvataan tilanne, jossa tiehankkeen vaihtoehdoista (VE0+, VE1, VE2 tai VE3) yksikään ei toteudu. 

Arviointiohjelma

Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa 12.5.2022: 

YVA-ohjelmavaiheen lausunnot ja mielipiteet:

Arviointiselostus

 

Yleisötilaisuus

Hanketta ja sen ympäristövaikutuksia esiteltiin yleisötilaisuudessa 15.3.2023 Rauman kaupungin Posellissa. Yleisötilaisuuden aineistot (https://vayla.fi/vt-8-rauma-eurajoki).

Tämän hankesivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/vt8raumaEurajokiYVA

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Varsinais-Suomen ELY-keskus liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, projektipäällikkö Timo Bäcklund p. 029 502 2782, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Konsultti: Sitowise Oy, projektipäällikkö Rauno Tuominen, p. 040 700 7321, YVA-menettely Taina Klinga, p. 020 747 6188, etunimi.sukunimi@sitowise.com ja pääsuunnittelija Sari Kirvesniemi, p. 040 575 6090, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteysviranomainen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, johtava asiantuntija Asta Asikainen, p. 0295 029 221 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: VARELY/2579/2022

Julkaisija