Hyppää pääsisältöön

Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä - Pirkkala

Hankkeessa suunnitellaan valtatien 3:n uusi yhteys ja/tai nykyisen moottoritien parantaminen välillä Lempäälä–Pirkkala sekä Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä (mt 309) välillä Tampere - Pirkkalan lentoasema–Sääksjärven eritasoliittymä. Valtatie 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat osuudet sijoittuvat Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueelle.
Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alueet: Lempäälä, Pirkkala
Aihealue: Liikenne, Tiet

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa suunnitellaan valtatie 3:n uusi yhteys ja/tai nykyisen moottoritien parantaminen välillä Lempäälä–Pirkkala sekä Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä (mt 309) välillä Tampere - Pirkkalan lentoasema–Sääksjärven eritasoliittymä. Valtatie 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat osuudet sijoittuvat Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueelle.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto 0+ sisältää nykyisen valtatien vähäisiä liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja meluntorjuntaan liittyviä parantamistoimenpiteitä.

Vaihtoehto 1 sisältää nykyisen valtatien parantamisen välillä Marjamäki – Puskiainen sekä valtatien uuden linjauksen välillä Puskiainen–Linnakallio sekä 2-kehän. Nykyiselle valtatielle tehdään sekoittumiskaistat Lakalaivan ja Pirkkalan eritasoliittymien välille sekä meluntorjuntaa.

Vaihtoehto 2 sisältää valtatien parantamisen nykyisellä paikallaan Marjamäen ja Pirkkalan välillä sekä 2-kehän meluntorjuntoineen.

Vaihtoehdot 1 ja 2 sisältävät Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) linjausvaihtoehdot. 2-kehä pohjoinen linjaus sijaitsee Pulkajärven Natura-alueen pohjoispuolella ja 2-kehä eteläinen linjaus Pulkajärven Natura-alueen eteläpuolella.

Hankevaihtoehtoja verrataan tilanteeseen, jossa hanke ei toteudu (vertailuvaihtoehto 0).

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen digiversioon voi tutustua myös osoitteessa https://arcg.is/0OHbKT0

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus etäyhteydellä tiistaina 18.1.2022 klo 18 - 19.30.

Arviointiohjelma 

Arviointiohjelmavaihe on päättynyt. 

Liitteet:

 

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Pirkanmaan ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, Tero Haarajärvi, etunimi.sukunimii@ely-keskus.fi, p. 0295 036 223
Konsultti: Sitowise ja Ramboll, Rauno Tuominen (Sitowise, etunimi.sukunimi@sitowise.com, p. 040 700 7321), Taina Klinga (etunimi.sukunimi@sitowise.com, p. 020 747 6188) ja Sari Kirvesniemi (Ramboll, etunimi.sukunimi@ramboll.fi, p. 040 575 6090)
Yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Leena Ivalo ja Riina Arffman, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 036 000
Diaarinumero: PIRELY/7069/2019

Julkaisija