Hyppää pääsisältöön
Tags:
Vaikuta nyt

Tuulikaarron tuulivoimahanke ja 400 kilovoltin voimajohtohanke, Kärsämäki, Siikalatva, Haapavesi

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen väliselle alueelle.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Pohjois-Pohjanmaa, Kärsämäki, Siikalatva, Haapavesi
Public hearing: Tähän hankkeeseen voit vaikuttaa juuri nyt. Mielipiteitä voi esittää 16.10.2023 saakka.
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen väliselle alueelle. Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista, niiden vaatimasta infrastruktuurista sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirtoyhteydestä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 MW ja kokonaisteho arviolta 258–500 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulikaarron alueelle rakennetaan 2 muuntoasemaa, joilta rakennetaan 400 kV ilmajohdot Piipsannevan sähköasemalle ja sieltä edelleen yhteisellä ilmajohdolla Fingrid Oyj:n Haapavesi-Pyhäkoski Metsälinjan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle sähköasemalle. Voimajohtojen yhteispituus on noin 24,5 kilometriä. Hankkeen sähkönsiirtoratkaisuja on suunniteltu yhdessä hankealueen länsireunaan rajautuvan Piipsannevan tuulivoimahankkeen (POPELY/1371/2019) kanssa.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on arvioitu vaikutukset hankkeen toteuttamatta jättämiselle (VE0) sekä kahdelle hankevaihtoehdolle (VE1-VE2):

VE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla. Piipsannevan ja Tuulikaarron yhteistä voimajohtoa ei rakenneta Tuulikaarron alueelle.
VE1: Hankealueelle rakennetaan 50 uutta tuulivoimalaa, joista 35 tuulivoimalaa sijoittuu Siikalatvan ja 15 Kärsämäen alueelle.
VE2: Hankealueelle rakennetaan 43 uutta tuulivoimalaa, joista 30 tuulivoimalaa sijoittuu Siikalatvan ja 13 Kärsämäen alueelle.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 17.8.2023–16.10.2023 välisen ajan Siikalatvan ja Kärsämäen kuntien sekä Haapaveden kaupungin internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa. Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/tuulikaartotuulivoimaYVA.

Painetut arviointiselostukset ovat lisäksi nähtävillä seuraavissa paikoissa:

 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen aulapalvelut, Veteraanikatu 1, Oulu
 • Siikalatvan kunnantalo, Pulkkilantie 4, Pulkkila
 • Piippolan kirjasto, Keskustie 11, Piippola
 • Kärsämäen kunnantalo ja kirjasto, Haapajärventie 1, Kärsämäki
 • Haapaveden kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, Haapavesi
 • Haapaveden kirjasto, Urheilutie 64 B, Haapavesi

Yleisötilaisuudet

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 13.9.2023 klo 17.00–19.00 Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4) ja 14.9.2023 klo 17.00–19.00 Kärsämäellä Frosteruksen koulun auditoriossa (Opintie 6). Tilaisuuksiin on etäosallistumismahdollisuus (Teams). Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Paikan päällä on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.

Linkki yleisötilaisuuteen 13.9.2023 (Liity kokoukseen napsauttamalla tästä)

Linkki yleisötilaisuuteen 14.9.2023 (Liity kokoukseen napsauttamalla tästä)

Tervetuloa!

Ohjeet Teams-tilaisuuteen:

 • tarkista että internetyhteys toimii
 • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta
 • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset
 • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä
 • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
 • kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla.

Mielipiteet

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa 16.10.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Sähköpostin otsikkokenttään tai kirjeen otsikoksi pyydetään kirjaamaan "Tuulikaarron tuulivoimahanke".

Yhteysviranomainen ottaa saapuneen palautteen huomioon antaessaan perustellun päätelmänsä hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta annetaan viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto julkaistaan tällä verkkosivulla.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Piipsan Tuulivoima Oy / Puhuri Oy, Harri Ruopsa, puh. 040 0730 793, etunimi.sukunimi@puhuri.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Leila Väyrynen, puh. 040 5412 306, etunimi.sukunimi@fcg.fi
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus, Elisa Kyllönen, puh. 029 5038 055, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: POPELY/579/2021

Julkaisija