Hyppää pääsisältöön

Sivakkalehdon tuulivoimahanke, Kajaani ja Sotkamo

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Kajaani, Sotkamo
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

ABO Wind Oy suunnittelee yhteistyössä Metsähallituksen kanssa tuulipuiston rakentamista Sivakkalehdon alueelle Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan eteläosiin. Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 23 km Kajaanin keskustasta kaakkoon ja noin 25 km Sotkamon kirkonkylästä lounaaseen. Tuulivoimahankealueen pohjoispuolella ja voimajohtoreitin varrella kulkee Terrafamen kaivosalueelle menevä rautatie. Hankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 70 km2.

Tuulivoimahankealueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Hankkeen edellyttämän rakentamiseen oikeuttavan tuulivoimaosayleiskaavan laadinta tehdään samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. 

Hankkeen vaihtoehdot

  • VE0: Hanketta ei toteuteta: tuulipuistoa ei rakenneta.
  • VE1: Tuulivoimahankealueelle sijoitetaan enintään 54 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW.
  • VE2: Tuulivoimahankealueelle sijoitetaan enintään 39 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW.

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan molemmissa vaihtoehdoissa maakaapelein ja ilmajohdoilla. Tuulivoimahankealueelle rakennetaan sähköasema. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Fingridin Vuolijoen sähköasemaan uudella 400 kV-voimajohdolla, jonka pituus on noin 55 km. Voimajohdolle tutkitaan neljää eri reittivaihtoehtoa: SVE1, SVE2, SVE3 ja SVE4.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 4.4.−5.5.2022 Sotkamon kunnanvirastossa (Markkinatie 1), Kajaanin kaupungintalolla (Pohjolankatu 13) ja Kainuun ELY-keskuksessa (Kalliokatu 4, Kajaani) virastojen aukioloaikoina.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa sekä samanaikaisesti vireillä olevaa tuulivoimayleiskaavahanketta esiteltiin yleisötilaisuuksissa Sotkamon kunnanvirastossa 20.4.2022 ja Kajaaniin kaupungintalolla 21.4.2022.

Kummassakin tilaisuudessa oli mahdollista tavata hanketoimijan edustajia. 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 5.5.2022 mennessä.  

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Hanke jatkuu hankevastaavien tekemällä ympäristövaikutusten arvioinnilla ja arviointiselostuksen laatimisella.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: ABO Wind Oy ja Metsähallitus, ABO Wind Oy, Markus Ehrström, markus.ehrstrom(at)abo-wind.fi, puh. 0400 428 823. Metsähallitus, Olli-Matti Tervaniemi, olli-matti.tervaniemi(at)metsa.fi, puh: 040 195 6934
Konsultti: AFRY Finland Oy , Marja Heikkinen, marja.heikkinen(at)afry.com, puh. 050 3525 334
Yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, Tatu Turunen, tatu.turunen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 023 892
Diaarinumero: KAIELY/647/2021

Julkaisija

Takaisin ylös