Hyppää pääsisältöön

Selänpään tekopohjavesihanke, Kouvola

Kouvolan Vesi Oy suunnittelee tekopohjavesihanketta Kouvolan kaupungissa sijaitsevan Selänpään pohjavesialueelle. Hankkeen tavoitteena on turvata Kuusankosken alueen vedenhankinta vähentämällä ainoana vesilähteenä toimivan Pilkanmaan pintavesilaitoksen merkitystä lisäämällä pohja- ja/tai tekopohjaveden käyttöä korvaavina vesilähteinä.<br>
Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alue: Kouvola, Kymenlaakso
Aihealue: Vesihuolto, Pohjaveden otto tai tekopohjaveden muodostaminen

Kouvolan Vesi Oy suunnittelee tekopohjavesihanketta Kouvolan kaupungissa sijaitsevan Selänpään pohjavesialueelle. Hankkeen tavoitteena on turvata Kuusankosken alueen vedenhankinta vähentämällä ainoana vesilähteenä toimivan Pilkanmaan pintavesilaitoksen merkitystä lisäämällä pohja- ja/tai tekopohjaveden käyttöä korvaavina vesilähteinä. Vuohijärven vedenottamolta ja Hunkerinrompun vedenottoalueelta ei ilman tekopohjaveden muodostamista ole mahdollista ottaa vettä enempää kuin 5000 m3/d.

Hankkeessa tekopohjavettä muodostetaan imeyttämällä raakavettä harjumuodostumaan Hunkerinromppujen alueelle rakennettavien imeytysaltaiden avulla. Imeytettävä raakavesi otetaan Vuohijärven pintavesipumppaamosta, josta rakennetaan siirtolinja imeytysalueelle. Kouvolan Vesi Oy omistaa Selänpään pohjavesialueella sijaitsevan Vuohijärven vedenottamon, jolla on voimassaoleva lupa vedenottoon.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutukset arvioidaan neljälle tekopohjaveden tuotantovaihtoehdolle. Kaikissa vaihtoehdoissa imeytys tehdään imeytysaltailla ja vedenotto tehdään nykyisen Vuohijärven vedenottamon olemassa olevista ja alueelle rakennettavista kaivoista.

Vaihtoehto 1 (VE1) Vedenotto 5000 m3/d ja imeytys 5000 m3/d

Vaihtoehto 2 (VE2) Vedenotto 8000 m3/d ja imeytys 10 000 m3/d

Vaihtoehto 3 (VE3) Vedenotto 15 000 m3/d ja imeytys 17 000 m3/d

Vaihtoehto 4 (VE4) Vedenotto 22 000 m3/d ja imeytys 24 000 m3/d

Vaihtoehto 0 (VE0) Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Luonnollisen pohjaveden hyödyntäminen.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma)

 • Arviointiohjelma (pdf 8622 kt)
 • Kartta hankealueesta (png 2 Mt)
 • Kuulutus (pdf)
 • YVA-ohjelma on nähtävillä:
  • Kouvolan kaupungintalolla, Torikatu 10
  • Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalolla, Valtakatu 33, Kuusankoski
  • Kouvolan pääkirjastossa, Salpausselänkatu 33
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22

Lausunnot ja mielipiteet

Lausunnot ja mielipiteet ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta tulee toimittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 9.3.2016 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen

 • kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi  tai
 • postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta  (pdf, 960 kt)

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

 • Arviointiselostus  (pdf 10789 kt )
 • Natura-arviointi (pdf, 2,7 mt )
 • Kuulutus 21.11.2016-18.1.2017 (pdf)
 • YVA-selostus on nähtävillä:
  • Kouvolan kaupungintalolla, Torikatu 10
  • Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalolla, Valtakatu 33 Kuusankoski
  • Kouvolan pääkirjastossa, Salpausselänkatu 33
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään torstaina 8.12.2016 klo 17.00 alkaen Valkealan kristillisellä kansanopistolla, Kansanopistontie 53, 47830 Hasula.

Lausunnot ja mielipiteet

Lausunnot ja mielipiteet ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta tulee toimittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 18.1.2017 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen

 • kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi tai
 • postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Kouvolan Vesi Oy, Timo Kyntäjä
Konsultti: FCG Oy, Mattias Järvinen
Yhteysviranomainen: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ylitarkastaja Jukka Timperi
Diaarinumero: KASELY/19/2016

Julkaisija

Takaisin ylös