Hyppää pääsisältöön

Parkanon Tuuli Oy:n Takakangas‐Pihlajaharjun tuulivoimahanke, Parkano

Parkanon Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Takakangas‐Pihlajaharjun alueelle, joka sijaitsee noin 15 kilometriä Parkanon keskustan luoteispuolella. Hankealueen koko on 2269 hehtaaria. Hankealueelle on suunnitteilla 12‐14 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 8‐10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Parkano
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Parkanon Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Takakangas‐Pihlajaharjun alueelle, joka sijaitsee noin 15 kilometriä Parkanon keskustan luoteispuolella. Hankealueen koko on 2269 hehtaaria. Hankealueelle on suunnitteilla 10‐12 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 8‐10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Hankkeen vaihtoehdot

Arvioitavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0: Tuulivoimaloita ei toteuteta.

Vaihtoehto 1: Alueelle toteutetaan 12 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 120 MW

Vaihtoehto 2: Alueelle toteutetaan 10 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 100 MW

Sähkönsiirron vaihtoehdot

Vaihtoehdossa VE A sähkö siirretään hankealueelta itään 10,6 km pitkällä ilmajohdolla Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohtoon.

Vaihtoehdossa VE B sähkö siirretään hankealueelta kaakkoon 18,7 km pitkällä ilmajohdolla Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaan 400 kV:n voimajohtoon.

Vaihtoehdossa VE C sähkö siirretään hankealueelta koilliseen 9,5 km pitkällä maakaapelilla Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohtoon.

Arviointiselostus

Arviointiselostus, pdf

Liitteet:

Arviontiohjelma

Tämä vaihe on päättynyt.

Arvioitavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0: Tuulivoimaloita ei toteuteta.

Vaihtoehto 1: Alueelle toteutetaan 14 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 140 MW

Vaihtoehto 2: Alueelle toteutetaan 12 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 120 MW

Alustavassa sähkönsiirtosuunnitelmassa sähkö siirretään noin 11 kilometriä pitkällä 110kV ilmajohdolla hankealueelta kaakkoon Linnanjärven eteläpuolelle Fingridin verkkoon.

Arviointiohjelma oli kuultavana 21.1.- 21.2.2022. 

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Parkanon Tuuli Oy, Jukka Rönnlund, puh. 040 577 7568, jukka.ronnlund@ethawind.com
Konsultti: Sitowise Oy, Timo Huhtinen puh. 040 542 5291, timo.huhtinen@sitowise.com
Yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, Maria Hakala puh. 0295 036 118, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: PIRELY/20035/2021

Julkaisija

Takaisin ylös