Hyppää pääsisältöön

Outokumpu Chrome Oy Sulatto, Tornio

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Tornio, Koko Suomi
Aihealue: Metalliteollisuus

Hankkeen kuvaus

Outokumpu-konserniin kuuluva Outokumpu Chrome Oy (hankevastaava) suunnittelee sulaton rakentamista Tornion Röyttään Outokumpu Stainless Oy:n omistamalle tehdasalueelle. Sulatusuunin (Kuonauunin) päätuotteena syntyy noin 240 000 t vuodessa metalliseosta, jonka pääkomponentit ovat rauta ja kromi. Lisäksi sivutuotevirtana syntyy noin 1 065 000 t vuodessa kuonapohjaisia mineraalituotteita, joita voidaan käyttää mm. luonnonkivituotteiden tapaan talon- ja tienrakennuksessa.

Sulatusuunin pääraaka-aineita ovat Tornion tehtaiden muissa prosesseissa syntyvät kuonat, jotka ovat sivutuotteita sekä erilaiset metallipitoiset jätejakeet. Uusi sulatto mahdollistaisi sivutuote- ja jätevirtojen hyötykäytön, joka on ympäristö- ja talousnäkökohtien vuoksi järkevä kiertotaloushanke ja tukee näin ollen Suomen kiertotalouden edistämistä. Sivutuote- ja jätevirtojen metallien talteenotto parantaa Kemin kaivoksesta saatavien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentää sulatusprosesseissa syntyvien jätteiden määrää. Jätteiden kiertotalouskäyttö lähellä jätevirtojen muodostumispaikkaa on myös ilmastopoliittisesti kestävää toimintaa, sillä jätejakeita ei tarvitse kuljettaa muualle loppusijoitukseen tai käsiteltäväksi.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0: Ferrokromitehtaan toiminta jatkuu nykyisellään.
     
  • Vaihtoehto 1: Ferrokromitehtaan nykyisten toimintojen lisäksi alueelle tulee jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen tarkoitettu uusi sulatto, jonka tuotantokapasiteetit ovat: 240 000 t metallia vuodessa ja 1 065 000 t kuonaa vuodessa.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 8.11.2019 – 8.01.2020 luettavissa seuraavissa paikoissa:

  • Tornion kaupungintalo, Asiakaspalvelupiste Kompassi,Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.
  • Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään 19.11.2019 klo 17:00 alkaen Aineen taidemuseossa, Torikatu 4, 95430 Tornio. Tulkkaus Ruotsiksi.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 08.01.2020 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero LAPELY/3606/2019.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Outokumpu Chrome Oy, Juha Kekäläinen, puh. 040 841 1591, etunimi.sukunimi@outokumpu.com
Konsultti: Pöyry Finland Oy, Mikko Tolkkinen, puh. 010 3328 284, etunimi.sukunimi@poyry.com
Yhteysviranomainen: Lapin ELY-keskus, Juha-Pekka Hämäläinen, puh. 0295 037 332, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: LAPELY/3606/2019

Julkaisija

Takaisin ylös