Hyppää pääsisältöön

Nuolivaaran tuulipuisto, Kemijärvi, Salla

wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Iso-Nuolivaaraan Kuninkaankuusikkoon ja Pahavaaraan Kemijärven kaupungin ja Sallan kunnan alueilla. Nuolivaara sijaitsee noin 25 km Kemijärven keskustasta koilliseen metsäisellä vaara-alueella. Hankealue sijaitsee noin 30 km etäisyydellä Sallan ja Pelkosenniemen kuntakeskuksista. Tuulipuistoalueen maa-alueet ovat Kemijärven yhteismetsän tai Metsähallituksen omistuksessa. Hankealueen pinta-ala on noin 1100 ha.
Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alueet: Kemijärvi, Salla, Lappi
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Arviointiohjelma

Hankekuvaus

Hankkeesta vastaava wpd Finland Oy, kuuluu kansainväliseen uusiutuviin energiamuotoihin keskit
tyvään wpd-konsetniin se kehittää Suomessa useita maatuulivoimahankkeita, joiden kokonaisteho
on noin 500 MW. Se suunnittelee tuulipuiston rakentamista Iso-Nuolivaaraan Kuninkaankuusik
koon ja Pahavaaraan Kemijärven kaupungin ja Sallan kunnan alueille. Nuolivaara sijaitsee noin 25
km Kemijärven keskustasta koilliseen metsäisellä vaara-alueella. Hankealue sijaitsee noin 33 km
etäisyydellä Sallan ja 29 km Pelkosenniemen kuntakeskuksista. Tuulipuistoalueen maa-alueet ovat
Kemijärven yhteismetsän, Metsähallituksen ja yksityisten omistuksessa. Alueelta on tehty maan
vuokrasopimukset. Hankealueen pinta-ala on noin 11 km2.

Hanke koostuu enintään 17 tuulivoimalasta, joiden yksikkötehot ovat 3,45—4,2 MW. Voimaloiden
kokonaiskorkeus on 250 m. Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävästä
maakaapelista, tuulipuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta ilmajoh
dosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Sähkönsiirto ja liittyminen tapahtuvat Koillis-Lapin
Sähkön sähköverkkoon. Sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto uudelle sähköase
malle, joka voi sijoittua seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

Vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1 (VE1): Alueelle rakennetaan enintään 17 tuulvoimalaa. Tuulipuiston kokonaisteho
58,65 MW (voimalan roottorin halkaisija 137 m).

Vaihtoehto 2 (VE2): Alueelle rakennetaan enintään 15 tuulivoimalaa. Tuulipuiston kokonaisteho
63 MW (voimalan roottorin halkaisija 141 m).

Sähkönsiirron sijoitusvaihtoehdot:

Vaihtoehto A (VEA): Tuulipuiston sähköasemalta luoteeseen n. 22 km Kemijärven Vuostimoon.

Vaihtoehto B (VEB): Tuulipuiston sähköasemalta etelään n. 16 km Kemijärven Outovaaraan.

Vaihtoehto C (VEC): Tuulipuiston sähköasemalta kaakkoon n. 18 km Sallan Kursuun

Vaihtoehto D (VED):Tuulipuiston sähköasemalta luoteeseen n. 26 km Kemijärven Isokeroon.
 

Arviointiselostus

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: wpd Finland Oy, Aki Hassinen puh. 040 195 0334
Konsultti: Sito Oy, Saara-Kaisa Konttori 020 747 6705
Yhteysviranomainen: Lapin ELY-keskus , Leena Ruokanen, puh. 0295 037 513, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: LAPELY/1667/2015

Julkaisija