Hyppää pääsisältöön

Norilsk Nickel Harjavalta Oy, nikkelituotannon laajennus, Harjavalta

Norilsk Nickel Harjavalta Oy toimii nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostajana. Suunnitelmana on laajentaa Harjavallan tehtaan nikkelituotantoa tasolle 140 000 tonnia vuodessa.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Harjavalta
Aihealue: Muita kuin rautametalleja tuottavat metallitehtaat

Norilsk Nickel Harjavalta Oy toimii nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostajana. Suunnitelmana on laajentaa Harjavallan tehtaan nikkelituotantoa tasolle 140 000 tonnia vuodessa. Toiminnan nykyisen ympäristöluvan vuosituotannon luparaja on 90 000 tonnia nikkeliä. Laajennushankkeen tavoitteena on vastata Harjavaltaan muodostuvan akkuklusterin raaka-ainekysyntään nikkelin osalta.  

Hanke pitää sisällään tehtaan tuotannon laajentamisen Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella. Suurteollisuuspuiston alueella Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n lisäksi useita muita teollisia toimijoita. Nikkelituotannon laajentaminen toteutetaan olemassa olevan tuotannon yhteyteen, sillä uusi prosessilaitteisto integroidaan osaksi olemassa olevaa tuotantoa, eikä se pysty toimimaan itsenäisesti, erillisenä kokonaisuutena.  

Hankkeen vaihtoehdot 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelituotannon laajentamisen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia. Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta ja tehtaan toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan mukaisesti. 

YVA-ohjelman julkaisemisen jälkeen, arvioitavia hankevaihtoja on lisätty. YVA-ohjelmassa laajennus esitettiin toteuttavan pääasiassa liuoskapasiteettia nostamalla. YVA-selostuksessa tarkastellaan tämän lisäksi mahdollisuutta tuottaa myös kiinteää lopputuotetta.   

Arvioitavat hankevaihtoehdot YVA-selostuksessa ovat:  

Vaihtoehto VE0: Nikkelituotantoa ei laajenneta ja toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa   

Vaihtoehto VE1: Nikkelituotantoa laajennetaan tasolle 100 000–140 000 tonnia nikkeliä vuodessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä lopputuotteella.   

Vaihtoehto VE2a: Nikkelituotantoa laajennetaan tasolle 100 000–140 000 tonnia nikkeliä vuodessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä ja kiinteällä lopputuotteella. Ammoniumsulfaattituotantoa lisätään 140 000 tonniin vuodessa. (Tekniikkavaihtoehto 1)   

Vaihtoehto VE2b: Nikkelituotantoa laajennetaan tasolle 100 000–140 000 tonnia nikkeliä vuodessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä ja kiinteällä lopputuotteella. Ammoniumsulfaattituotantoa lisätään 170 000 tonniin vuodessa. (Tekniikkavaihtoehto 2)   

Vaikutusten arvioinnit vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b toteutetaan huomioiden suurin mahdollinen tuotantokapasiteetti (140 000 t Ni/a).   

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Yleisötilaisuus 

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 10.1.2023 klo 17-19. Tilaisuus pidetään Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tiloissa osoitteessa Torttilantie 21, Harjavalta. 

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen 

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 20.2.2023 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.  

Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Marko Mikkola, puh. 050 3843624, etunimi.sukunimi@nornickel.fi
Konsultti: Ramboll Finland Oy, Kare Päätalo, puh. 405191567, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteysviranomainen: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Erika Liesegang, puh. 0295 023051, erika.liesegang@ely-keskus.fi
Diaarinumero: VARELY/3580/2022

Julkaisija

Takaisin ylös