Hyppää pääsisältöön

Moskuankankaan tuulivoimahanke, Pyhäjärvi

Hankealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 28 tuulivoimalan rakentamista
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Pohjois-Pohjanmaa, Pyhäjärvi
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Pohjan Voima – Moskuankankaan Tuulipuisto Oy ja Metsähallitus suunnittelevat tuulivoimahanketta Pyhäjärven kaupungissa sijaitsevalle Moskuankankaan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 28 tuulivoimalan rakentamista (VE1). Yhden tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä. Moskuankankaan hankealueen pinta-ala on 4061 hehtaaria.

Moskuankankaan tuulivoimahankkeen hankealue sijaitsee Pyhäjärven kaupungin lounaiskulmassa lähellä kuntarajoja. Etäisyyttä Haapajärven keskustaan on noin 14 kilometriä, Reisjärven keskustaan noin 18 kilometriä, Pihtiputaan keskustaan noin 20 kilometriä ja Pyhäjärven keskustaan noin 24 kilometriä.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tullaan arvioimaan vaikutukset hankkeen toteuttamatta jättämiselle (VE0) sekä kahdelle hankevaihtoehdolle (VE1–VE2):

  • VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Moskuankankaan alueelle rakennetaan enintään 28 tuulivoimalaa. Voimaloiden roottorin halkaisija on enintään 220 metriä ja kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä.
  • VE2: Moskuankankaan alueelle rakennetaan enintään 23 tuulivoimalaa. Voimaloiden roottorin halkaisija on enintään 220 metriä ja kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä.

Sähkönsiirto

Hankkeessa selvitetään eri vaihtoehtoja yhdistää tuulivoimalat hankealueelta sähköverkkoon:

  • A: Pohjoiseen Hautaperän tekojärven sekä Haapajärven itäpuolitse Pysäysperän sähköasemalle, joko olevan Sauviinmäki-Savineva -tuulivoima-alueen pohjoispuolelta (A1, noin 29 km) tai eteläpuolelta (A2, noin 28 km).
  • B: Koilliseen Parkkimajärven pohjoisosaan mahdollisesti rakennettavalle uudelle sähköasemalle, joko Elenian, 110 kV Pyhäjärvi-Välikangas, linjan mukaisesti Kuonanjärven pohjoispuolitse (B1, noin 34 km) tai eteläpuolitse (B2, noin 33 km).

Arviointiohjelma

Hankkeen YVA-ohjelma on saapunut ELY-keskukseen 10.2.2023.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva kuulutus on ollut nähtävillä 8.3.2023–7.4.2023 välisen ajan myös Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunkien sekä Pihtiputaan ja Reisjärven kuntien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa.

Paperiset versiot ovat olleet lisäksi luettavissa edellä mainittujen kaupunkien ja kuntien asiointipisteissä ja kirjastoissa niiden aukioloaikojen puitteissa.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esiteltiin tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa tiistaina 14.3.2023 klo 17.00–19.00 Pyhäjärven kaupungintalolla (Ollintie 26). Tilaisuudessa esiteltiin myös hankkeen kaavoitusta.

Mielipiteen esittäminen

Kaikilla osallisilla on ollut mahdollisuus esittää mielipide YVA-ohjelmasta 7.4.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Pohjan Voima Oy – Moskuankankaan Tuulipuisto Oy ja Metsähallitus, Tomi Mäkipelto, puh. 050 370 4092, etunimi.sukunimi@pohjanvoima.fi
Konsultti: Sweco Finland Oy, Sanukka Lehtiö, puh. 050 316 1277, etunimi.sukunimi@sweco.fi
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus, Heini Ervasti, puh. 0295 037 409, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: POPELY/137/2023

Julkaisija