Hyppää pääsisältöön

Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehdas, Kemi

Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alue: Kemi
Aihealue: Metsäteollisuus, Massatehtaat

Hankkeen kuvaus

Metsä Fibre Oy suunnittelee biotuotetehtaan rakentamista Kemin integraattiin. Tehdas sijoittuisi nykyisen sellutehtaan pohjois- ja itäpuolelle Pajusaarelle sekä Sahansaarelle. Nykyinen sellutehdas pohjamassalinjaa lukuunottamatta purettaisiin uuden tehtaan käynnistyttyä.

Biotuotetehdas jalostaisi puusta sellun ohella biomateriaaleja, bioenergiaa, biokemikaaleja sekä lannoitteita. Raaka-aine- ja sivuvirrat hyödynnettäisiin tuotteina ja bioenergiana. Uutta sellukapasiteettia rakennettaisiin 1,3 miljoonaa tonnia/a. Vanha valkaisemattoman pohjamassan linja jätettäisiin käyntiin, ja sen kapasiteetti on noin 180 000 t/a. Biotuotetehdas koostuisi sellutehtaasta ja sen tuotteita ja/tai oheistuotteita jalostavista muista biotuotelaitoksista. Tehtaalle voidaan rakentaa myöhemmin biotuotelaitoksia, kuten esimerkiksi ligniini-, biokuitu-, biokaasu-, komposiitti- ja kuoripellettilaitos.

Biotuotetehtaan ympäristötavoitteet on asetettu siten, että uusi biotuotetehdas kykenee toimimaan nykyiselle tehdasintegraatille asetettujen lupaehtojen mukaisesti.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • VE0: Nykyisen sellutehtaan käytön jatkaminen
  • VE1: Rakennetaan uusi biotuotetehdas

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen täydennys

 

 

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Metsä Fibre Oy, Jari-Pekka Johansson Puh. 040 830 4432, Kaisu Annala Puh. 040 449 4948, etunimi.sukunimi@metsagroup.com
Konsultti: Sweco Industry Oy, Reetta Hurmekoski Puh. 040 350 3167, etunimi.sukunimi@sweco.fi
Yhteysviranomainen: Lapin ELY-keskus, Matti Prakkula puh. 029 503 7000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: LAPELY/982/2019

Julkaisija

Takaisin ylös