Hyppää pääsisältöön

Lignode one-tuotantolaitos, Stora Enso Oyj

Stora Enson Sunilan tehdas suunnittelee uutta teollisen mittakaavan kovahiililaitosta, jossa havupuusellun valmistuksen sivutuotteena saatavasta ligniinistä valmistetaan kovahiiltä akkuteollisuuden tarpeisiin.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kymenlaakso, Kotka
Aihealue: Kemianteollisuus

Hankkeen kuvaus

Stora Enso Oyj:n Sunilan tehdas on Kotkan Pyötisen saaressa. Kotkan Sunilaan sijoittuvassa tehtaassa tuotetaan valkaistua havupuusellua, ligniiniä, tärpättiä ja mäntyöljyä. Vuotuinen kapasiteetti Sunilan tehtaassa on 375 000 tonnia sellua ja 50 000 tonnia ligniiniä. Sunilan tehdasalueella kehitetään myös ligniinistä jalostettavia uusia biomateriaaleja.

Ligniiniä teollisessa mittakaavassa vuodesta 2015

Sunilan biotuotetehtaassa havupuusellun valmistuksen sivutuotteena syntyy merkittäviä määriä ligniiniä. Ligniini on kasviperäinen polymeeri, joka toimii puussa vahvana sideaineena. Puu koostuu noin 20-30 prosenttisesti ligniinistä. Stora Enson Sunilan tehtaan kraftligniinin vuotuinen tuotantokapasiteetti on n. 50 000 tonnia vuodessa. Sunilan tehdas onkin maailman suurin kraftligniiniä erottava tehdas. Euroopan laajuisesti ligniiniä tuotetaan miljoonia tonneja vuodessa. Sunilan tehtaalla ligniiniä on valmistettu teollisessa mittakaavassa vuodesta 2015 lähtien. Suurin osa syntyvästä ligniinistä poltetaan tällä hetkellä meesauunissa.

Ligniin fossilipohjaisten materiaalien korvaajana

Uusiutuva Ligniini voi korvata monia fossiilipohjaisia materiaaleja monilla eri teollisuudenaloilla ja sovelluksissa. Yhtenä käyttökohteena ligniinistä voidaan valmistaa biopohjaista kovahiilimateriaalia, jolla voidaan korvata litiumakkujen kaivostoiminnasta saatavaa grafiittihiiltä. Storan Enson Sunilan tehtaalla on pilotoitu biopohjaisen Lignode kovahiilimateriaalin tuotantoa. Litiumakuissa käytettävän hiilen tarve arvioidaan tulevan kasvamaan yhteiskunnan sähköistymisen myötä. Hiiltä tarvitaan mm. sähköautojen litiumakuissa. Fossiilisen grafiittihiilen korvaaminen uusiutuvasta ligniinistä valmistetulla kovahiilellä vähentää kaivannaisteollisuuden tarvetta, sekä vähentää grafiittihiilen kaivannaistuotannosta syntyviä ympäristö- ja sosiaalisia ongelmia.

Teollisen mittakaavan kovahiililaitos suunnitteilla

Stora Enson Sunilan tehdas suunnittelee uutta teollisen mittakaavan kovahiililaitosta, jossa havupuusellun valmistuksen sivutuotteena saatavasta ligniinistä valmistetaan kovahiiltä akkuteollisuuden tarpeisiin. Stora Enso aloittaa uuden kovahiilitehtaan Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA). Uudelle tehtaalle tullaan hakemaan omaa erillistä ympäristölupaa YVA-menettelyn päätyttyä.

Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja suunnittelun aikataulusta. Lisäksi esitetään suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä. YVA-menettelyn tarve määräytyy lain ympäristövaikutusten arviointimenettelystä perusteella. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY Finland Oy. Hankkeen teknisestä suunnittelusta on vastannut AFRY Finland Oy yhteistyössä Stora Enson kanssa.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman lausunto

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Nähtävillä

Arviointiselostus oli nähtävillä Kotkan kaupungin verkkosivuilla ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, 1. krs neuvonta (Salpausselänkatu 22, Kouvola).

Perusteltu päätelmä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 23 §:n mukainen 
yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäris-
tövaikutuksista. 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Stora Enso Oyj , Terttu Heinonen terttu.heinonen@storaenso.com puh. 0505298512
Konsultti: AFRY Finland Oy , YVA-projektipäällikkö Marja Heikkinen, marja.heikkinen@afry.com , puh. 050 3525 334 , www.afry.com
Yhteysviranomainen: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ylitarkastaja Antti Puhalainen antti.puhalainen@ely-keskus.fi puh. 0295 029 272 www.ely-keskus.fi/
Diaarinumero: KASELY/699/2022

Julkaisija