Hyppää pääsisältöön

Kynkäänsuon tuuli- ja aurinkovoimahanke, Oulu

Neova Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimapuistoa Oulun kaupungin Yli-Iissä sijaitsevalle Kynkäänsuon alueelle.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Oulu
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Neova Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimapuistoa Oulun kaupungin Yli-Iissä sijaitsevalle Kynkäänsuon alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä 13–15 tuulivoimalan sekä aurinkovoima-alueen rakentamista. Yhden tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 10 MW. Hankealue on pinta-alaltaan noin 1847 hehtaaria, josta enintään 140 hehtaaria on suunniteltu käytettäväksi aurinkovoiman tuotantoon. Aurinkovoima-alueen teho on enintään 70 MW.

Hankealue sijaitsee Oulun Yli-Iin alueella noin 18 kilometriä Yli-Iin keskustasta ja noin neljä kilometriä Tannilan kylästä koilliseen. Oulun keskustaan on etäisyyttä noin 58 kilometriä (lounaaseen) ja Perämeren rannikolle noin 32 kilometriä (länteen). Hankealue rajautuu pohjoisesta Iin kunnanrajaan ja hankealueelta Pudasjärven kunnanrajaan on etäisyyttä lähimmillään noin kaksi kilometriä. Hankealueella on noin 25 hehtaarin kokoinen Iin kunnan enklaavi, joka ei kuulu hankealueeseen.

Tuuli- ja aurinkovoimapuisto muodostuu tuulivoimaloista ja aurinkopaneeleista, niiden vaatimasta infrastruktuurista sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirrosta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tullaan arvioimaan vaikutukset hankkeen toteuttamatta jättämiselle (VE0) sekä kolmelle hankevaihtoehdolle (VE1–VE3). Sähkönsiirron tarkasteltavia vaihtoehtoja on nollavaihtoehdon lisäksi kolme (SVE1–SVE3).

Vaihtoehdot

Tuuli- ja aurinkovoimapuisto

VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 13 tuulivoimalaa. Aurinkovoimaa ei toteuteta.
VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 15 tuulivoimalaa. Aurinkovoimaa ei toteuteta.
VE3: Hankealueelle rakennetaan enintään 15 tuulivoimalaa ja 190 000 aurinkopaneelia 140 hehtaarin alueelle.

Sähkönsiirto

SVE1: 19,4 kilometrin pituinen 110 kV tai 400 kV voimajohto Iissä sijaitsevalle Fingridin uudelle Hervan sähköasemalle.
SVE2: 17,3 kilometrin pituinen 110 kV tai 400 kV voimajohto Iissä sijaitsevalle Fingridin uudelle Hervan sähköasemalle.
SVE3: 19,5 kilometrin pituinen 33 kV maakaapeli Iissä sijaitsevalle Fingridin uudelle Hervan sähköasemalle

Arviointiohjelma

YVA-ohjelma on saapunut ELY-keskukseen 26.10.2022.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutus oli nähtävillä 30.11.2022–9.1.2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla sekä Oulun ja Pudasjärven kaupunkien sekä Iin kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa. YVA-ohjelmaan oli mahdollista tutustua myös Oulun kaupungin ympäristötalolla, Pudasjärven kaupungin asiointipisteessä ja Iin kunnan asiointipisteessä sekä kirjastoissa.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esiteltiin tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa tiistaina 13.12.2022 klo 18.00–20.00 Yli-Tannilan toimitalolla (Laaksolantie 11).

Mielipiteen esittäminen

Kaikilla osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipide YVA-ohjelmasta 9.1.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Neova Oy, Lauri Alanen, puh. 050 379 3578, etunimi.sukunimi@neova-group.com
Konsultti: Envineer Oy, Tuomas Väyrynen, puh. 040 7262 798, etunimi.sukunimi@envineer.fi
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus, Heini Ervasti, puh. 0295 037 409, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: POPELY/1733/2022

Julkaisija

Takaisin ylös