Hyppää pääsisältöön

KymiRing kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskus, Iitti

Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alueet: Iitti
Aihealue: Yksittäistapaukset

KymiRing Oy suunnittelee hanketta, joka koostuu kuljettajakoulutuskeskuksesta ja moottoriurheiluradasta. Keskuksen nimi on KymiRing. KymiRing sijaitsee Iitin kunnan Niinimäen kylässä, valtatien 12 pohjoispuolella, noin 180 hehtaarin alueella. KymiRing on tarkoitus toteuttaa useassa vaiheessa ja tavoitteena on toiminnan aloittaminen vuonna 2016.

Kuljettajakoulutuskeskus käsittää monipuolisen ajoharjoitteluradan raskaan liikenteen ajokoulutukseen, pelastuslaitosten ja puolustusvoimien ajoneuvojen ajokoulutukseen sekä tavalliselle siviililiikenneajoneuvoille tarkoitettuun ajoharjoitteluun.

Moottoriurheilutoiminnalle suunniteltava kokonaisuus koostuu noin 4,9 kilometriä pitkästä asfaltoidusta moottoriradasta, jonka yhteyteen kuuluu rallicrossrata. Lisäksi alueelle suunnitellaan kartingrata sekä motocross-, speedway- ja endurorata. Tavoite on, että alueella voidaan harjoitella kokonaisvaltaisesti eri moottoriurheilulajeja sekä järjestää kilpailuja.  Kilpailuja voi olla asfalttiradalla huhtikuusta lokakuun puoliväliin. Kilpailupäivät ovat aina lauantai ja sunnuntai, perjantaina voi olla tutustumisajoa. Moottoriurheilun suurtapahtumia voi olla arviolta 2–3 kesässä. Kansallisia kilpailuja on arviolta joka viikonloppu. Asfalttiradalla voi aloittaa harjoittelun aikaisintaan klo 9 ja harjoittelu lopetetaan noin klo 18. Rata on kuljettajakoulutuskäytössä arkisin virka-aikana. Koulutuksessa talvi ei rajoita käyttöä.

KymiRing-hankealueelle on tarkoitus toteuttaa rakennushankkeita, jotka käsittävät mm. hotellin, yrityspuiston, erillisiä tukitoimintatiloja sekä varikkoalueen ja palvelukeskuksen. Moottoriradan yhteyteen rakennetaan 300 m pitkä varikkorakennus, joka sisältää toimisto-, kahvila- ja ravintolatilat. Myös muita ratoja varten rakennetaan tarvittavat tukitoimintotilat, jotka käsittävät huolto- ja varikkorakennukset. Moottoriurheilukeskuksen lisäksi hankealueelle toteutetaan tapahtumakenttä, joka sijoittuu moottoriradan sisäalueelle.

Kymiringin alueelle toteutetaan energia- ja lämmöntuotantoa varten erillisinvestointina mahdollisesti tuulivoimaloita sekä alueellinen noin 2–3 MW lämpökeskus. Suunniteltujen tuulivoimaloiden teho on 3 MW/turbiini, roottorin halkaisija noin 90–110 m ja napakorkeus maksimissaan 150 m.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 1 (VE 1)
Hankealueelle toteutetaan moottoriurheilu- ja kuljettajakoulutuskeskus sekä varikkorakennus

Vaihtoehto 2 (VE 2)
Hankealueelle toteutetaan moottoriurheilu- ja kuljettajakoulutuskeskus, varikkorakennus, laajat rakennushankkeet, 2-3 MW lämpökeskus sekä kaksi maksimissaan 3 MW tuulivoimalaa

Nollavaihtoehto (VE 0)
Hanketta ei toteuteta

Arviointiohjelma saapunut  30.10.2013
KymiRing YVA-arviointiohjelman sähköinen versio   (pdf, 15 Mt)

Kuulutus arviointiohjelmasta  (ELY-keskus.fi sivuilla)

Arviointiohjelma on nähtävillä:

  • Iitin kunnanvirastossa, Rautatienkatu 20, Kausala
  • Iitin kunnankirjastossa, Kausansaarentie 3, Kausala
  • Kouvolan kaupungintalolla, Torikatu 10
  • Kouvolan pääkirjastossa, Salpausselänkatu 33
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22, Kouvola.


Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta 29.1.2014 
(pdf)

Arviointiselostus saapunut 7.5.2014.

Arviointiselostus (pdf, 42,2 Mt)

Arviointiselostuksessa tarkastellut vaihtoehdot:

Vaihtoehto 1: Hankealueelle toteutetaan moottoriuheilu- ja kuljettajakoulutuskeskus sekä varikkorakennus.

Vaihtoehto 2: Hankealueelle toteutetaan moottoriurheilu- ja kuljettajakoulutuskeskus, varikkorakennus sekä laajat rakennushankkeet.

Nollavaihtoehto: Hanketta ei toteuteta.

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf)

Arviointiselostus on nähtävillä:

  • Iitin kunnanvirastossa, Rautatienkatu 20, Kausala
  • Iitin kunnankirjastossa, Kausansaarentie 3, Kausala
  • Kouvolan kaupungintalolla, Torikatu 10
  • Kouvolan pääkirjastossa, Salpausselänkatu 22
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22, Kouvola

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus pidettiin Iitin kunnanviraston (Rautatienkatu 20, Kausala) valtuustosalissa torstaina 22.5.2014 klo 18.00 alkaen.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 1 Mt)

 

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: KymiRing Oy, Timo Pohjola
Konsultti: Sito Oy, Juha Korhonen
Yhteysviranomainen: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ylitarkastaja Jukka Timperi
Diaarinumero: KASELY/20/07.04/2013

Julkaisija