Hyppää pääsisältöön

Koirakankaan ja Hirvivaara–Murtiovaaran tuulipuistot, Puolanka

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Puolanka
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Metsähallitus suunnittelee Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulivoimapuistojen rakentamista Puolangan kunnan alueelle. Hirvivaara–Murtiovaaran tuulivoimapuiston etäisyys on noin 10 kilometriä ja Koiravaaran tuulivoimapuisto noin 25 kilometriä Puolangan keskustaajamasta etelään.

Hankkeen tuulivoimapuistojen alueelle suunnitellaan enintään 32 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä. Koirakankaan alueen laajuus on 1 854 ja Hirvivaara–Murtiovaaran 2 346 hehtaaria. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho olisi 5–10 MW. Ohjelmassa käsitellään myös sähkönsiirtovaihtoehtoa.

Hankkeen vaihtoehdot

Tuulivoimalavaihtoehto VE 0 Hanketta ei toteuteta.

Tuulivoimalavaihtoehto VE 1 Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 32 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 13 kpl sijoittuu Koirakankaan alueelle ja 19 kpl Hirvivaara–Murtiovaaran alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Tuulivoimalavaihtoehto VE 2 Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 22 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 9 kpl sijoittuu Koirakankaan alueelle ja 13 kpl Hirvivaara–Murtiovaaran alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Sähkönsiirtovaihtoehto SVE1

Sähkönsiirtoa varten rakennetaan yhteensä noin 25 kilometrin pituinen 110 tai 400 kV voimajohto, joka lähtee Hirvivaara–Murtiovaara tuulivoimapuistoalueen keskiosasta ja kulkee kohti etelää Koirakankaan tuulivoimapuistoalueen länsiosaan. Koirakankaan tuulivoimapuiston jälkeen voimajohto kääntyy kohti lounasta, päätyen suunnitellun Turkkiselän tuulivoimapuistoalueen itärajan tuntumaan.

Turkkiselän tuulivoimapuiston läheisyyteen suunnitellun sähköaseman ja tuulivoimapuistoalueille sijoittuvien sähköasemien sijainti sekä liitäntävoimajohdon reitti ovat alustavia ja ne tarkentuvat jatkosuunnittelussa siten, että ne ovat tiedossa viimeistään YVA-selostusvaiheessa.

Arviointiohjelma

Hankkeen arviointiohjelman paperiversio on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 14.6.–12.8.2022 välisenä aikana alla mainittujen virastojen aukioloaikojen puitteissa:

  • Kainuun ELY-keskuksen aulapalvelussa (Kalliokatu 4)
  • Puolangan kunnanvirastossa (Maaherrankatu 7)
  • Puolangan kunnankirjastossa (Kaijan kartano)
  • Vaalan kunnanvirastossa (Vaalantie 14)
  • Vaalan kirjastossa (Niskantie 8)
  • Paltamon kunnantalolla (Salmelankuja 1)
  • Paltamon pääkirjastossa (Korpitie 9)
  • Ristijärven kunnantalolla (Aholantie 25)
  • Ristijärven kirjastossa (Aholantie 25)

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 22.6.2022 Puolangalla.

Mielipiteen esittäminen

YVA-ohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon 12.8.2022 mennessä.

Yhteysviranomaisen lausunto

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Metsähallitus, Ville Koskimäki, p. 020 639 4021, ville.koskimaki(at)metsa.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Kylli Eensalu, p. 040 097 3449, kylli.eensalu(at)fcg.fi
Yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, Elli Moilanen, p. 029 502 3823, elli.moilanen(at)ely-keskus.fi
Diaarinumero: KAIELY/912/2021

Julkaisija

Takaisin ylös