Hyppää pääsisältöön

Kaasuterminaalihanke, Hamina

Hankeen tavoitteena on rakentaa Haminan satamaan maanalainen kalliovarasto, joka on kokonaistilavuudeltaan noin 345 000 m3. Varasto koostuu useammasta erillisestä osasta, joissa voidaan varastoida palavia nesteitä ja kaasuja Varastoluolat sijaitsevat 150 metriä merenpinnan alapuolella.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Hamina, Kymenlaakso
Aihealue: Öljyn, petrokemian tuotteiden tai kemiallisten tuotteiden varastot

Hankkeen kuvaus

Haminan satamaan suunnitellaan rakennettavan neljä uutta kallioluolaa käsittävä kaasu-terminaali paineenalaisena nesteytettyjen kaasujen varastointia varten. Kallioluolien yhteenlaskettu tilavuus on noin 345 000 m3. Kallioluolissa varastoidaan etaania, eteeniä, propaania, butaania ja niiden seoksia sekä propeenia. Hanke käsittää kalliovaraston louhinnan ja siitä muodostuvan louheen murskauksen sekä kaasujen varastoinnin. Hankkeeseen sisältyy kalliovarastojen lisäksi junanpurkupaikat sekä jäähdytin ja siirtoputkistot Ö3-laiturille laivojen lastausta varten. Lisäksi tontille rakennetaan huoltorakennus, sähkö-keskus ja turvasoihtu. Varastoitavat tuotteet kuljetetaan Haminaan junalla, säiliöautoilla tai säiliöaluksilla. Lähtevä liikenne tapahtuu pääasiassa säiliöaluksilla.

Arvioitavat vaihtoehdot

Vaihtoehdossa 1 (VE1) rakennetaan yhteistilavuudeltaan 345 000 m3 varastoluolat ja niihin liittyvät maanpäälliset rakenteet. Lisäksi YVA-menettelyssä tarkastellaan nollavaihtoehtoa (VE0), jossa hanketta ei toteuteta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) saapui 25.3.2019

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta valmistui 22.5.2019

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: G-Gas Terminal Oy, Rauno Väisänen puh. +358 40 681 5958, rauno.vaisanen@gttrade.com
Konsultti: Tres Hombres Consulting Group Oy, Kari-Matti Sahala puh. +358 40 822 1097, kari-matti.sahala@trescon.fi
Yhteysviranomainen: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Antti Puhalainen, yhteyshenkilö P. +358 295 029 272 antti.puhalainen@ely-keskus.fi
Diaarinumero: KASELY/449/2019

Julkaisija

Takaisin ylös