Hyppää pääsisältöön
Tags:
Vaikuta nyt

Honkamäki-Viidankankaan tuulivoimahanke

Tuulivoimahanke sijoittuu Sonkajärven Honkamäki-Viidankankaan alueelle. Hankkeessa rakennettavaksi suunniteltu uusi voimajohtoyhteys (ilmajohto) sijoittuisi Sonkajärven kunnan lisäksi myös Iisalmen kaupungin alueelle. Hankkeessa suunniteltujen tuulivoimaloiden enimmäismäärä on 32 kpl.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Sonkajärvi, Iisalmi
Public hearing: Tähän hankkeeseen voit vaikuttaa juuri nyt. Mielipiteitä voi esittää 10.10.2023 saakka.
Aihealue: Tuulivoima, Tuulivoimalahankkeet

Arviointiohjelmavaihe

Lausunnot ja mielipiteet arviointiohjelmasta toimitettava Pohjois-Savon ELY-keskukselle viimeistään 10.10.2023, ks. tarkemmat ohjeet yllä olevasta kuulutuksesta. Hanketta, YVA-menettelyä ja kaavoitusta koskeva esittely- ja yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 11.9.2023 klo 17:00–19:00 Sukevan kyläkeskuksella (Matarantie 11, Sukeva). Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä. Liity etätilaisuuteen tämän linkin kautta (alustana Microsoft TEAMS).

Hankkeen kuvaus

Hankealue sijaitsee Sonkajärven kunnan pohjoisosassa ja sen pinta-ala on noin 5 571 hehtaaria. Etäisyyttä hankealueen rajalta Sonkajärven keskustaan on noin 10 km. Hankealuetta lähin taajama on Sukeva, joka sijaitsee hankealueen luoteispuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä. Alueen eteläpuolella noin 2,5 kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta sijaitsee Sonkakosken kylä. Hankealue sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä Kainuun maakunnan rajasta. Etäisyydet naapurikuntien keskustoihin ovat: Vieremä 22 km, Iisalmi 22 km, Kajaani 40 km, Lapinlahti 42 km, Rautavaara 43 km ja Sotkamo 45 km.

Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista ja niiden ympärilleen tarvitsemasta infrastruktuurista (mm. huoltotiet ja oma sähköasema) sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirtoyhteydestä kantaverkkoon. Varsinaiselle tuulivoima-alueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 32 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho olisi enimmillään 14 MW ja kokonaiskorkeus enimmillään 330 metriä maan pinnasta. Tuulivoimalat on tarkoitus yhdistää kantaverkkoon ilmajohtoyhteydellä Iisalmen eteläpuolelle rakennettavalle Fingridin uudelle sähköasemalle.

YVA-menettelyssä hankkeelle tutkitaan seuraavia vaihtoehtoja (VE):

Tuulivoimalat

VE0: Hanketta ei toteuteta, vertailuvaihtoehto.
VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 32 voimalasta muodostuva tuulipuisto, joiden yksikköteho on enintään 14 MW, voimalan enimmäiskorkeus 330 metriä ja tornin korkeus 200–240 metriä. Voimaloiden roottorin halkaisija on enintään 260 metriä.
VE2:
Hankealueelle rakennetaan enintään 24 voimalasta muodostuva tuulipuisto, joiden yksikköteho on enintään 14 MW, voimalan enimmäiskorkeus 330 metriä ja tornin korkeus 200–240 metriä. Voimaloiden roottorin halkaisija on enintään 260 metriä.

Sähkönsiirron alustavat vaihtoehdot:

Sähkönsiirron osalta tutkitaan seuraavat vaihtoehdot (SVE): Hankealueelta liitytään ilmajohdoin Fingridin 400 kV Järvilinjan rinnalle Vänninmäen kohdalla, noin 14,7 km etäisyydellä hankealueen rajalta. Vaihtoehdossa SVE1 Hankalampi kierretään länsipuolelta ja vaihtoehdossa SVE2 itäpuolelta. Järvilinjan liityntäkohdasta jatketaan etelään noin 7,1 kilometriä, jossa Vääränmäen-Palosenmäen kohdalla vaihtoehdot eriytyvät seuraavasti:

SVE1: Sähkönsiirtoreitti kulkee Fingridin 400 kV Järvilinjan rinnalla noin 7,5 km.
SVE3: Sähkönsiirtoreitti kulkee itäisintä uutta käytävää pitkin noin 7,3 km.
SVE4: Sähkönsiirtoreitti kulkee itäisintä uutta SVE3:n mukaista käytävää pitkin ja liittyy Honkakoskentien kohdalla uutta käytävää pitkin Fingridin 400 kV Järvilinjalle (SVE1). Pituus noin 7,9 km.

 Sähkönsiirtolinjojen tarkempi kuvaus ilmenee arviointiohjelmasta.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Pohjan Voima, Tuulipuisto Honkamäki–Viidankangas Oy
Yhteyshenkilö Tomi Mäkipelto, puh. 050 370 4092, tomi.makipelto(at)pohjanvoima.fi
Konsultti: Sweco Finland Oy
Yhteyshenkilö Sanukka Lehtiö, puh. 050 316 1277, sanukka.lehtio(at)sweco.fi
Yhteysviranomainen: Pohjois-Savon ELY-keskus
Yhteyshenkilö Juha Perho, puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi
Diaarinumero: POSELY/997/2023

Julkaisija