Hyppää pääsisältöön
Tags:
Vaikuta nyt

Haukkasalon tuulivoimapuisto, Kankaanpää

Pohjan Voima Oy suunnittelee Kankaanpään Haukkasaloon enintään 16 voimalan tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Lisäksi hankkeessa arvioidaan sähkönsiirtolinjan vaihtoehtoja. Hankealue sijaitsee noin viisi kilometriä Honkajoen taajaman lounaispuolella. Hankealueen pinta-ala on noin 2 200 hehtaaria.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kankaanpää
Vaikuta nyt: Tähän hankkeeseen voit vaikuttaa juuri nyt. Mielipiteitä voi esittää 7.7.2023 saakka.
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeesta vastaavana toimijana Pohjan Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Kankaanpään Haukkasalon alueelle.

Pohjan Voima Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Haukkasalon tuulivoimahankkeesta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 18 uuden tuulivoimalan rakentamista, joissa voimaloiden yksikköteho on enintään 6-10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

Hankealue sijaitsee Kankaanpään kaupungin luoteisosassa rajautuen Siikaisten kuntaan. Hankealueen pinta-ala on noin 2 200 hehtaaria ja sen lähiympäristö on pääosin yksityisessä omistuksessa olevaa maa- ja metsätalousaluetta. Alueelle sijoittuu metsäautoteitä ja muutamia turvetuotantoalueita.

Tuulipuiston toteutusvaihtoehdot

 • VE0: Hanketta ei toteuteta
 • VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 18 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä
 • VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 13 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä

Sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot

 • VEA: 15 km pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta pohjoiseen
 • VEB: 15,5 km pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta pohjoiseen kiertäen Ketistönkankaan alue
 • VEA2 ja B2: 15,5 km (VEA2) tai 16 km (VEB2) pituinen voimajohto hankealueelta pohjoiseen kiertäen yksi Marjakeitaan hankealueelle suunniteltu tuulivoimalaitospaikka 

Arviointiohjelma

Arviointiselostus 

Hankkeesta vastaavana toimijana Pohjan Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Kankaanpään Haukkasalon alueelle.

Pohjan Voima Oy on toimittanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Haukkasalon tuulivoimahankkeesta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 16 uuden tuulivoimalan rakentamista, joissa voimaloiden yksikköteho on enintään 6-14 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

Hankealue sijaitsee Kankaanpään kaupungin luoteisosassa rajautuen Siikaisten kuntaan. Hankealueen pinta-ala on noin 2 200 hehtaaria ja sen lähiympäristö on pääosin yksityisessä omistuksessa olevaa maa- ja metsätalousaluetta. Alueelle sijoittuu metsäautoteitä ja muutamia turvetuotantoalueita.

Tuulipuiston toteutusvaihtoehdot ovat tarkentuneet YVA-ohjelmavaiheen jälkeen YVA-selostusvaiheeseen seuraavasti:

 • VE0: Hanketta ei toteuteta
 • VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 16 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä
 • VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 12 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä

Sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot YVA-selostusvaiheessa:

 • VEA: 17,4 km pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta pohjoiseen
 • VEB: 17,9 km pituinen 400 KV voimajohto hankealueelta pohjoiseen kiertäen Ketistönkeitaan alue
 • VEA2 ja B2:  18 km (VEA2) tai 18,5 km (VEB2) pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta pohjoiseen kiertäen yksi Marjakeitaan hankealueelle suunniteltu tuulivoimalaitospaikka

Arviointiselostuksen asiakirjat

YVA-selostuksen nähtävillä olo

Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi, sekä Kankaanpään kaupungin ja Siikaisten kunnan verkkosivuilla.

Ohjelmasta on nähtävillä painettu versio 10.5.2023 – 7.7.2023 Kankaanpään kaupungintalolla (Kuninkaanlähteenkatu 12, Kankaanpää), Kankaanpään pääkirjastossa (Kangasmoisionkatu 1, Kankaanpää), Honkajoen kirjastossa (Puistotie 6, Honkajoki) sekä Siikaisten kunnantalolla 10.5. – 30.6.2023 (Kankaanpääntie 1 a, Siikainen) sekä Siikaisten kunnankirjastossa 1.7. – 7.7.2023 (Kankaanpääntie 1 a, Siikainen) em. laitosten aukioloaikoina.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa maanantaina
22.5.2023 klo 17.30–19.30 Monitoimitalo Honkalassa, osoitteessa Honkalantie 1, Honkajoki.
Tilaisuuteen on mahdollista osallistua Microsoft Teamsin välityksellä:
Click here to join the meeting 

Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/haukkasalontuulivoimapuistoYVA

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Pohjan Voima Oy , Tomi Mäkipelto, p. +358 50 3704092, tomi.makipelto@pohjanvoima.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Hanna Halmeenpää, puh. 050 5644 122, sähköposti hanna.halmeenpaa@fcg.fi
Yhteysviranomainen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Susanna Sipilä, p. 0295 023 035, susanna.sipila@ely-keskus.fi
Diaarinumero: VARELY/2159/2022

Julkaisija