Hyppää pääsisältöön

Haukkasalon tuulivoimapuisto, Kankaanpää

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Kankaanpää
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeesta vastaavana toimijana Pohjan Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Kankaanpään Haukkasalon alueelle.

Pohjan Voima Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Haukkasalon tuulivoimahankkeesta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 18 uuden tuulivoimalan rakentamista, joissa voimaloiden yksikköteho on enintään 6-10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

Hankealue sijaitsee Kankaanpään kaupungin luoteisosassa rajautuen Siikaisten kuntaan. Hankealueen pinta-ala on noin 2 200 hehtaaria ja sen lähiympäristö on pääosin yksityisessä omistuksessa olevaa maa- ja metsätalousaluetta. Alueelle sijoittuu metsäautoteitä ja muutamia turvetuotantoalueita.

Tuulipuiston toteutusvaihtoehdot

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 18 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä
  • VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 13 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä

Sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot

  • VEA: 15 km pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta pohjoiseen
  • VEB: 15,5 km pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta pohjoiseen kiertäen Ketistönkankaan alue
  • VEA2 ja B2: 15,5 km (VEA2) tai 16 km (VEB2) pituinen voimajohto hankealueelta pohjoiseen kiertäen yksi Marjakeitaan hankealueelle suunniteltu tuulivoimalaitospaikka 

Arviointiohjelma

Arviointiselostus 

  • (Täydennetään myöhemmin)

Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/haukkasalontuulivoimapuistoYVA

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Pohjan Voima Oy , Tomi Mäkipelto, p. +358 50 3704092, tomi.makipelto@pohjanvoima.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Hanna Halmeenpää, puh. 050 5644 122, sähköposti hanna.halmeenpaa@fcg.fi
Yhteysviranomainen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Susanna Sipilä, p. 0295 023 035, susanna.sipila@ely-keskus.fi
Diaarinumero: VARELY/2159/2022

Julkaisija

Takaisin ylös