Hyppää pääsisältöön

Halmemäen tuulivoimahanke, Kärsämäki

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Kärsämäki
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Infinergies Finland Oy suunnittelee vajaan 70 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen rakentamista Kärsämäen Halmemäen alueelle. Alue sijoittuu noin 10 kilometriä Kärsämäen keskustaajamasta kaakkoon. Suunnittelualueen pinta-ala yhteensä on noin 7 700 hehtaaria.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0 (VE0)
Halmemäen alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverkkoon ei toteuteta.

Vaihtoehto 1 (VE1)
Halmemäen alueelle rakennetaan 68 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 6–10 MW ja tornin korkeus 200 metriä ja roottorin halkaisija 240 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 320 enintään metriä.

Vaihtoehto 2 (VE2)
Halmemäen alueelle rakennetaan 55 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 6–10 MW ja tornin korkeus 200 metriä ja roottorin halkaisija 240 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä.

Sähkönsiirto

Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon tarkastellaan yhteistä sähkönsiirtoreittiä hankealueen eteläpuolella sijaitsevan Hautakankaan tuulivoimapuiston kanssa. Alustavien suunnitelmien mukaan Hautakankaan tuulivoimapuistoon rakennetaan uusi sähköasema, josta sähkö siirretään valtakunnanverkkoon Haapajärven Pysäysperän sähköasemalla. Hautakankaan alueelta sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavaksi omalla uudella 400 kV tai 400+110 kV ilmajohdolla. Vaihtoehtoisia sähkönsiirtoreittejä on viisi, joista Halmemäen hankealueelta lähtevää kahta reittivaihtoehtoa C ja D tarkastellaan Halmemäen tuulivoimahankkeen yhteydessä. Hautakankaan YVA-menettelyn yhteydessä tarkastellaan yhtä reittivaihtoehtoa (E), muut reittivaihtoehdot (A ja B) tarkastellaan erillisessä voimajohtohankkeen YVA-menettelyssä yhteistyössä alueen muiden hanketoimijoiden kanssa.

Sähkönsiirron vaihtoehto C (SVE C): Sähkönsiirto toteutetaan omalla uudella 400 kV ilmajohdolla, joka kulkee hankealueelta etelään uudessa johtokäytävässä noin 7 kilometrin matkan Hautakankaan hankealueelle. Uuteen maastokäytävään suunniteltu 400 kV ilmajohto vaatii noin 62 metriä leveän johtoalueen.

Sähkönsiirron vaihtoehto D (SVE D): Sähkönsiirto toteutetaan omalla uudella 400 kV ilmajohdolla, joka kulkee hankealueelta etelään uudessa johtokäytävässä noin 7 kilometrin matkan suunnitellulle yhdysjohdolle B. Uuteen maastokäytävään suunniteltu 400 kV ilmajohto vaatii noin 62 metriä leveän johtoalueen.

Sähkönsiirron vaihtoehto D2 (SVE D2): Sähkönsiirron vaihtoehdolle SVE D tutkitaan myös vaihtoehtoista sähkönsiirtoreittiä SVE D2. Sähkönsiirto toteutetaan omalla uudella 400 kV ilmajohdolla, joka kulkee hankealueelta etelään uudessa johtokäytävässä noin 5 kilometrin matkan suunnitellulle yhdysjohdolle B. Uuteen maastokäytävään suunniteltu 400 kV ilmajohto vaatii noin 62 metriä leveän johtoalueen.

Erillisessä voimajohtohankkeen YVA-menettelyssä tutkitaan yhteistyössä alueen muiden hanketoimijoiden kanssa kahta sähkönsiirron reittivaihtoehtoa A ja B. Molemmissa vaihtoehdoissa sähkönsiirto toteutettaisiin omalla uudella 400 kV tai 400+110 kV ilmajohdolla, joka kulkisi Hautakankaan tuulivoimapuiston hankealueelta Haapajärven Pysäysperän sähköasemalle. Voimajohtoreitin pituus olisi noin 42–43 kilometriä.

Arviointiohjelma

YVA-ohjelma tullut vireille 4.11.2022.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen arviointiohjelman kuulutus on ollut nähtävillä 14.12.2022. – 27.1.2023 Kärsämäen, Pyhäjärven, Pyhännän, Haapajärven, Siikalatvan ja Kiuruveden kuntien/kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa.

Paperiset aineistot ovat olleet nähtävillä seuraavissa paikoissa:
Kärsämäen kunta Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki
Kärsämäen kirjasto Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki
Pyhäjärven kaupunki Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi
Pyhäjärven kirjasto Laitisentie 6, 86800 Pyhäsalmi
Pyhännän kunta Manuntie 2, 92930 Pyhäntä
Pyhännän kunnankirjasto Manuntie 4, 92930 Pyhäntä
Haapajärven kaupunki Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi
Haapajärven kirjasto Kauppakatu 19, 85800 Haapajärvi
Siikalatvan kunta Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
Piippolan kirjasto Keskustie 11, 92620 Piippola
Kiuruveden kaupunki Harjukatu 2, 74700 Kiuruvesi
Kiuruveden kaupunginkirjasto Lähteentie 10 A, 74700 Kiuruvesi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Veteraanikatu 1, 90100 Oulu

Yleisötilaisuus

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus pidettiin 11.1.2023 klo 18.00–20.00 Frosteruksen koulukeskuksessa Kärsämäellä (Opintie 6, 86710 Kärsämäki).

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on ollut oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 7.1.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Infinergies Finland Oy, Erwin Birr, puh. 050 595 0301 ja Annika Reichel, puh. 041 315 5384 etunimi.sukunimi@infinergies.com
Konsultti: Ramboll Finland Oy, Petri Hertteli, puh. 040 809 3061, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu, Heli Kinnunen, puh. 0295 038 018, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: POPELY/3027/2021

Julkaisija

Takaisin ylös