Hyppää pääsisältöön

Dongwha hartsitehdas Kotka

Dongwha Finland Oy (jatkossa Dongwha) suunnittelee hartsitehtaan rakentamista Kotkan impregnointitehtaansa yhteyteen Kotkansaarelle. Dongwhan impregnointi-tehtaassa jalostetaan paperia kahdella impregnointikoneella runkopaperiksi ja pinnoituskalvoksi kyllästämällä paperi hartsilla. Nykyään Dongwha ostaa käyt-tämänsä hartsin muilta toimijoilta, mutta jatkossa hartsit tai osa hartseista on tarkoitus valmistaa itse. Tarkoituksena on valmistaa hartsia lähinnä omaan käyttöön, mutta hartsia on mahdoll
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Kotka, Koko Suomi
Aihealue: Kemianteollisuus, Muu kemianteollisuus

Hankkeen kuvaus

Dongwha suunnittelee hartsitehtaan rakentamista nykyisen impregnointitehtaan yhteyteen. Nykyään Dongwha ostaa käyttämänsä hartsin muilta toimijoilta, mutta jatkossa hartsit tai osa hartseista on tarkoitus valmistaa itse. Tarkoituksena on valmistaa hartsia lähinnä omaan käyttöön, mutta hartsia on mahdollista myydä myös tehtaan ulkopuolelle.

Impregnointitehtaassa nykyään käytettävät hartsit valmistetaan pääosin Suomessa. Hartseja ei voida kuljettaa pitkiä matkoja niiden teknisten ominaisuuksien vuoksi.

Investoinnin tavoitteena on vahvistaa Dongwhan asemaa impregnoitujen tuotteiden valmistajana. Hartsit on merkittävästi joustavampaa valmistaa itse, jolloin tiettyä hartsia voidaan valmistaa juuri oikea määrä ja samalla minimoida mahdollinen jätteen ja hylyn määrä. Lisäksi tuotantoprosessin ajo-ohjelmiin voidaan tehdä joustavammin muutoksia. Oman hartsitehtaan myötä on myös mahdollisuus ottaa käyttöön uusia hartseja, joihin eteläkorealaisella emoyhtiöllä on osaamista. Emoyhtiöllä on eritysosaamista ja soveltuvaa teknologiaa esimerkiksi nykyistä ekologisempiin ja vähäpäästöisempiin hartseihin.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0:toiminta jatkuu nykyisellään

Nollavaihtoehto (VE0) kuvaa tilannetta, missä toiminta jatkuu nykyisellään. Nollavaihtoehdon mukaisesti hartsitehdasta ei rakenneta ja impregnointitehtaan toiminta pysyy ennallaan. Sen tarkoituksena on toimia vertailuvaihtoehtona yhdelle toteuttamisvaihtoehdoille.

Vaihtoehto 1 (VE1): Hartsitehtaan rakentaminen ja käyttöönotto

Vaihtoehdon 1 (VE1) mukaisesti Dongwha rakentaa impregnointitehtaan yhteyteen hartsitehtaan, jossa valmistetaan vuodessa 32 400 tonnia erilaisia hartseja. Tuotteita käytetään impregnointitehtaan tuotantotoiminnassa.

Arviointiohjelman 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 18.12.2018 klo 18.00 Merikeskus Vellamossa Ahti-tilassa, Tornatorintie 99, 48100 Kotka.

Arviointiohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 31.1.2019 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi, jos sähköpostin lähettäminen ei ole mahdollista lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus PL 1041, 45101 Kouvola.

Arviointiselostus

Hankkeen YVA-selostus saapui 30.8.2019

Arviointiselostus on nähtävillä

  • Kotkan kaupungintalolla kirjaamossa Kustaankatu 2
  • Kotkan kaupunginkirjastossa Kirkkokatu 24
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Salpausselänkatu 22 Kouvola (1.krs.asiakaspalvelu).

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään keskivikkona 25.9.2019 klo 17.30 Merikeskus Vellamossa Ahti-tilassa, Tornatorintie 99, 48100 Kotka.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Dongwha Finland Oy , Juha Rantanen, hankevastaava Puh. 050 517 8698
Konsultti: Linnunmaa Oy , Reetta Hurmekoski, projektivastaava Puh. 040 350 3167 reetta.hurmekoski@linnunmaa.fi
Yhteysviranomainen: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Antti Puhalainen, yhteyshenkilö Puh. 040 778 9905 antti.puhalainen@ely-keskus.fi

Julkaisija

Takaisin ylös