Hyppää pääsisältöön
Tags:
Vaikuta nyt

Davvi-tuulivoimapuisto, Lebesbyn kunta, Norja

Pohjois-Norjaan suunnitellaan 800 MW:n tuulivoimapuistoa.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Ulkomaat, Norja
Public hearing: Tähän hankkeeseen voit vaikuttaa juuri nyt. Mielipiteitä voi esittää 20.10.2023 saakka.
Aihealue: Tuulivoima

Tausta

Grenselandet DA suunnittelee Davvi-tuulivoimapuiston rakentamista Pohjois-Norjaan Finnmarkiin tunturialueelle Lebesbyn kuntaan. Norja on ilmoittanut Suomelle hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käynnistymisestä 28.8.2017. Tällöin yhtenä vaihtoehtoisena ratkaisuna oli sijoittaa voimajohto Suomen puolelle Utsjoelle, mutta sittemmin yhtiö on vetäytynyt Suomeen suunnitellun voimajohdon rakentamisesta. Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on järjestetty kuuleminen Suomessa 1.11.–8.12.2017. Ympäristöministeriö on ilmoittanut Norjalle Suomen osallistuvan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn 19.1.2018.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Kaavoitussuunnitelma

Suomen ympäristökeskus (Syke) on vastaanottanut Norjan ympäristövirastolta (Miljødirektoratet), YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (SopS 67/1997, Espoon sopimus) mukaisen ilmoituksen koskien Davvi-tuulivoimahankkeen alueellisen kaavasuunnitelman ympäristöarviointia. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) ja lain viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) mukaisesti Suomen ympäristökeskus on Espoon sopimuksen ja SEA-pöytäkirjan toimivaltainen viranomainen Suomessa.

Norjan energialakiin sekä kaavoitus- ja rakennuslakiin on ehdotettu tuulivoimalaitosten perustamista koskevaa muutosta, jonka mukaan muun muassa maankäyttöä olisi selvitettävä kaavoituksen kautta ennen luvan myöntämistä. Lebesbyn kunta on lakimuutosta koskevan ehdotuksen perusteella vaatinut, että hankkeelle laaditaan alueellinen kaavoitussuunnitelma, jossa määritellään tuulivoimalaitosta sekä tieliittymää ja sisäisiä teitä koskevat järjestelyt.

Kaava-alue sijaitsee tunturitasangolla noin 50 kilometriä Lakselvista itään ja 30 kilometriä Adamselvista lounaaseen. Kaavoitussuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa yksikköteholtaan enintään 800 megawatin (MW) tuulivoimalaitoksen ja siihen liittyvän infrastruktuurin rakentaminen. Vuotuisen tuotannon arvioidaan olevan noin 3,4 terawattituntia (TWh). Kaava-alueelle on suunniteltu 60–160 tuuliturbiinia nimellisteholtaan 5–12 MW ja enimmäiskorkeudeltaan 200 metriä. Hankkeesta vastaava hakee liitäntää suunniteltuun uuteen 420 kV:n voimajohtoon välillä Skaidi–Adamselv. Hankkeen toteutuessa sillä saattaa olla vaikutuksia muun muassa maisemaan Suomen puolella.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä kuulemisaineistosta. Suomen ympäristökeskus pyytää lausuntoja ja mielipiteitä. Palautteen tulisi erityisesti keskittyä näkemyksiin todennäköisesti merkittävistä rajat ylittävistä vaikutuksista Suomen kannalta ja kuulemisasiakirjojen sisällöstä.

Lausunnot ja mielipiteet pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-sivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Vaihtoehtoisesti lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa Suomen ympäristökeskukseen sähköpostitse (kirjaamo@syke.fi) tai postitse (Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki). Palautteessa pyydetään viittaamaan asianumeroon SYKE/2023/103. Lausunnot ja mielipiteet tulee jättää kirjallisesti viimeistään 20.10.2023.

Asiasta on ilmoitettu Lapin Kansassa ja Inarilaisessa 30.8.2023.

Asiassa on annettu lisäaikaa palautteen antamiselle 20.10.2023 saakka.

Yleisötilaisuus

Kaavoitussuunnitelmasta järjestetään yleisötilaisuus Utsjoen kunnantalolla (Luossa 1 a, 99980 Utsjoki) keskiviikkona 11.10.2023 klo 17–20. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Tilaisuutta voi seurata ja kysymyksiä lähettää myös etänä tilaisuuden live-lähetyksessä Utsjoen kunnan Youtube-kanavalla: liity tilaisuuteen napsauttamalla tästä (Youtube). Paikan päällä kahvitarjoilu klo 16 alkaen. Tervetuloa!

Kuulemisaineisto 30.8.–20.10.2023

Kuulemisaineisto on nähtävillä suomeksi ja pohjoissaameksi.

Hankkeesta vastaava vetäytyy suunnitellun voimajohdon rakentamisesta Suomeen

Ympäristöministeriö on vastaanottanut 29.11.2018 Norjan vesistö- ja energiavirastolta (Norwegian Water Resources and Energy Directorate) tiedon, jonka mukaan hankkeesta vastaava on vetäytynyt Suomeen suunnitellun voimajohdon rakentamisesta. Alla on luettavissa Norjan ilmoitus hankkeesta vastaavan vetäytymisestä voimajohdon rakentamisesta Suomeen, joka sisältää myös hankkeesta vastaavan ilmoituksen Norjan ympäristöviranomaiselle vetäytymisestä voimajohdon rakentamisesta. 

Arviointiohjelma

Norjan viranomainen on ilmoittanut ympäristöministeriölle Davvi-tuulivoimahankkeen ja siihen liittyvän voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käynnistymisestä 28.8.2017. Hankkeesta vastaava on laatinut Suomen ympäristön arviointimenettelyn arviointiohjelmaa vastaavan vaikutustenarviointiohjelman. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteensä siitä, pitäisikö Suomen osallistua Norjan YVA-menettelyyn sekä vaikutustenarviointiohjelman sisällöstä niiltä osin, kun merkittävät haitalliset vaikutukset kohdistuvat Suomeen. Suomen rajalle johdettavalle voimajohdolle oli suunniteltu kaksi vaihtoehtoista rajanylityspaikkaa, Roavvegiedii/Utsjoki ja Levajoki. Molemmat sijaitsevat Utsjoen kunnassa. 

Suomen vastaus Norjalle ja Suomessa annetut lausunnot

Lausunnot ja mielipiteet on toimitettu Norjalle. Verkkosivulle ei ole päivitetty yksityishenkilöiden mielipiteitä.

Yleisötilaisuuden aineistot

Yleisötilaisuus järjestettiin Utsjoen kunnantalossa 8.11.2017. 

Kuulemisaineisto 1.11.- 8.12.2017

Lisätietoja: Norwegian Water Resources and Energy Directorate (nve.no)

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Grenselandet DA, Harald Dirdal, harald.dirdal@havgul.no
Yhteysviranomainen: Suomen ympäristökeskus, ylitarkastaja Laura Aitala-Martesuo, puh. 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi
Diaarinumero: SYKE/2023/103

Julkaisija